3 Strategaethau ar gyfer Dilyniannau Marchnata E-bost sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Pe bai'ch marchnata i mewn yn cael ei ddisgrifio fel twndis, byddwn i'n disgrifio'ch marchnata e-bost fel cynhwysydd i ddal yr arweiniadau sy'n cwympo drwyddo. Bydd llawer o bobl yn ymweld â'ch gwefan a hyd yn oed yn ymgysylltu â chi, ond efallai nad yw'n bryd trosi mewn gwirionedd. Dim ond storïol ydyw, ond byddaf yn disgrifio fy mhatrymau fy hun wrth ymchwilio i blatfform neu siopa ar-lein: Cyn-brynu - byddaf yn adolygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gymaint o wybodaeth y gallaf amdani

Sut I Sefydlu Twnnel Gwerthu Ar-lein Syml 5-Cam

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, symudodd llawer o fusnesau i farchnata ar-lein oherwydd COVID-19. Gadawodd hyn lawer o sefydliadau a busnesau bach yn sgrialu i lunio strategaethau marchnata digidol effeithiol, yn enwedig y cwmnïau hynny a oedd yn dibynnu'n bennaf ar werthiannau trwy eu siopau brics a morter. Tra bod bwytai, siopau adwerthu, a chymaint o rai eraill yn dechrau agor eto, mae'r wers a ddysgwyd dros y misoedd diwethaf yn glir - rhaid i farchnata ar-lein fod yn rhan o'ch cyffredinol

Llif Post: Ychwanegu Autoresponders a Automate Email Sequences

Roedd gan un o'r cwmnïau blatfform lle roedd cadw cwsmeriaid yn uniongyrchol gysylltiedig â'u defnydd o'r platfform. Yn syml, cafodd y cleientiaid a ddefnyddiodd lwyddiant mawr. Gadawodd y cleientiaid a gafodd drafferth. Nid yw hynny'n anghyffredin ag unrhyw gynnyrch neu wasanaeth. O ganlyniad, fe wnaethom ddatblygu cyfres bwysig o e-byst a oedd yn addysgu ac yn swnio'r cwsmer i gychwyn defnyddio'r platfform. Fe wnaethom ddarparu fideos sut-i iddynt yn ogystal â