Sut I Bersonoli'ch E-byst Allgymorth I Gael Atebion Mwy Cadarnhaol

Mae pob marchnatwr yn gwybod bod defnyddwyr heddiw eisiau profiad wedi'i bersonoli; nad ydyn nhw bellach yn fodlon â bod yn rhif arall ymhlith miloedd o gofnodion anfonebu. Mewn gwirionedd, mae cwmni ymchwil McKinsey yn amcangyfrif y gall creu profiad siopa wedi'i bersonoli hybu refeniw hyd at 30%. Fodd bynnag, er ei bod yn bosibl iawn bod marchnatwyr yn gwneud yr ymdrech i addasu eu cyfathrebiadau â'u cwsmeriaid, mae llawer yn methu â mabwysiadu'r un dull ar gyfer eu rhagolygon allgymorth e-bost. Os

Sut y gall Marchnata E-bost Allanol gefnogi'ch Nodau Marchnata

Mae marchnata i mewn yn wych. Rydych chi'n creu cynnwys. Rydych chi'n gyrru traffig i'ch gwefan. Rydych chi'n trosi rhywfaint o'r traffig hwnnw ac yn gwerthu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau. Ond… Y gwir amdani yw ei bod yn anoddach nag erioed i gael canlyniad Google ar y dudalen gyntaf a gyrru traffig organig. Mae marchnata cynnwys yn dod yn gystadleuol yn ffyrnig. Mae cyrhaeddiad organig ar sianeli cyfryngau cymdeithasol yn parhau i ddirywio. Felly os ydych chi hefyd wedi sylwi nad yw marchnata i mewn yn ddigon mwyach, bydd angen

Arferion Gorau ar gyfer Allgymorth E-bost i Ddylanwadwyr

Gan ein bod yn cael ein cyflwyno gan weithwyr proffesiynol cysylltiadau cyhoeddus yn ddyddiol, rydym yn cael gweld y caeau allgymorth e-bost gorau a gwaethaf. Rydyn ni wedi rhannu o'r blaen sut i ysgrifennu traw effeithiol ac mae'r ffeithlun hwn yn ddilyniant gwych sy'n cwmpasu'r cynnydd mwy. Y gwir yw bod angen i gwmnïau godi ymwybyddiaeth ac awdurdod ar gyfer eu brand ar-lein. Nid yw ysgrifennu cynnwys yn ddigon mwyach, mae'r gallu i gyflwyno cynnwys gwych a'i rannu