Beth yw'r Bedyddfeini Gorau ar gyfer E-bost? Beth Yw Ffontiau Diogel E-bost?

Rydych chi i gyd wedi clywed fy nghwynion am ddiffyg datblygiadau mewn cefnogaeth e-bost dros y blynyddoedd felly ni fyddaf yn treulio (gormod) o amser yn swnian amdano. Nid wyf ond yn dymuno y byddai un cleient e-bost mawr (ap neu borwr), yn torri allan o'r pecyn ac yn ceisio cefnogi'r fersiynau diweddaraf o HTML a CSS yn llawn. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod degau o filiynau o ddoleri yn cael eu gwario gan gwmnïau i fireinio eu negeseuon e-bost. Dyna

Sut i Ddylunio Ymgyrchoedd E-bost Gadael y Cart Siopa

Nid oes amheuaeth dylunio a gweithredu gwaith ymgyrch e-bost gadael cartiau siopa effeithiol. Mewn gwirionedd, mae mwy na 10% o'r negeseuon e-bost gadael cart a agorwyd yn cael eu clicio. Ac mae gwerth archeb ar gyfartaledd pryniannau trwy e-byst gadael cart 15% yn uwch na'r pryniannau arferol. Ni allwch fesur llawer mwy o fwriad nag ymwelydd â'ch gwefan gan ychwanegu eitem at eich trol siopa! Fel marchnatwyr, does dim byd mwy poenus na gweld mewnlif mawr yn gyntaf

12 Ffactorau sy'n Effeithio ar eich Strategaeth E-bost Ryngwladol

Rydym wedi cynorthwyo cleientiaid gyda rhyngwladoli (I18N) ac, yn syml, nid yw'n hwyl. Mae naws amgodio, cyfieithu a lleoleiddio yn ei gwneud yn broses gymhleth. Os caiff ei wneud yn anghywir, gall fod yn hynod o chwithig ... heb sôn am aneffeithiol. Ond nid yw 70% o 2.3 biliwn o ddefnyddwyr ar-lein y byd yn siaradwyr Saesneg brodorol a gwelwyd bod gan bob $ 1 a werir ar leoleiddio ROI o $ 25, felly mae'r cymhelliant yno i'ch busnes fynd

Sut i Adeiladu Ymgyrch Ail-Ymgysylltu ar gyfer Tanysgrifwyr Anactif

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu ffeithlun ar sut i wyrdroi eich cyfradd athreuliad ymgysylltu e-bost, gyda rhai astudiaethau achos ac ystadegau ar yr hyn y gellir ei wneud yn eu cylch. Mae'r ffeithlun hwn o Email Monks, Ail-Ymgysylltu E-bost, yn mynd ag ef i lefel ddyfnach o fanylion i ddarparu cynllun ymgyrch gwirioneddol ar gyfer gwrthdroi eich dirywiad perfformiad e-bost. Mae rhestr e-bost ar gyfartaledd yn dadfeilio 25% bob blwyddyn. Ac, Yn ôl adroddiad Sherpa Marchnata yn 2013, 75% o danysgrifwyr #email

Pa Elfennau Ddylech Chi Fod Yn Profi Yn Eich Ymgyrchoedd E-bost?

Gan ddefnyddio ein lleoliad mewnflwch o 250ok, gwnaethom brawf gwpl fisoedd yn ôl lle gwnaethom aralleirio ein llinellau pwnc cylchlythyr. Roedd y canlyniad yn anhygoel - cynyddodd ein lleoliad mewnflwch dros 20% ar draws y rhestr hadau a grewyd gennym. Y gwir yw bod profion e-bost yn werth y buddsoddiad - felly hefyd yr offer i'ch helpu i gyrraedd yno. Dychmygwch mai chi yw'r labordy â gofal ac rydych chi'n bwriadu profi llawer o