Dyma Eich Awgrymiadau E-bost ar gyfer Tymor Gwyliau 2014

Dim ond yn ail y mae e-bost i chwilio am deyrnasu yn y gwerthiannau yn ystod y tymor gwyliau. Mae marchnatwyr yn dal ymlaen, gan gynyddu trwybwn e-bost gan syfrdanol o 13 y cant flwyddyn-dros-flwyddyn rhwng 2012 a 2013. Yn ddiau, byddwn ni hyd yn oed yn gweld y niferoedd yn cael eu heicio eto eleni felly bydd yn rhaid i chi baratoi. Mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn darparu rhai awgrymiadau cadarn a rhywfaint o ddata ategol gwych i'ch helpu i ddechrau nawr. Mae clychau sleigh yn

Fel Afalau a Chaws, E-bost a Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Rwyf wrth fy modd â'r dyfyniad hwnnw gan Tamsin Fox-Davies, Uwch Reolwr Datblygu yn Constant Contact, yn disgrifio'r berthynas rhwng cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost: Mae'r cyfryngau cymdeithasol a marchnata e-bost fel caws ac afalau. Nid yw pobl yn meddwl eu bod yn mynd gyda'i gilydd, ond maen nhw'n bartneriaid perffaith mewn gwirionedd. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn helpu i ymestyn cyrhaeddiad eich ymgyrchoedd e-bost a gallant adeiladu eich post. Yn y cyfamser, bydd ymgyrchoedd e-bost da yn dyfnhau'r berthynas sydd gennych â chysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, ac yn troi