Sut i Weithredu Hygyrchedd E-bost ar gyfer Technolegau Cynorthwyol

Mae pwysau cyson ar farchnatwyr i ddefnyddio a gwneud y gorau o'r technolegau diweddaraf ac mae llawer yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Y neges rwy'n ei chlywed dro ar ôl tro gan bob cwmni rydw i'n ymgynghori â nhw yw eu bod nhw ar ei hôl hi. Gallaf eu sicrhau, er y gallant fod, felly hefyd pawb arall. Mae technoleg yn datblygu ar gyflymder di-baid sydd bron yn amhosibl cadw i fyny ag ef. Technoleg Gynorthwyol Wedi dweud hynny, adeiladwyd llawer o dechnolegau'r Rhyngrwyd

5 Awgrymiadau Optimeiddio E-bost i Gynyddu Agoriadau a Chlicio

Nid yw'n dod yn llawer symlach na'r ffeithlun hwn gan ContentLEAD. Mae rhagolygon yn orlawn o e-bost oherwydd y gost isel fesul plwm a'r gyfradd trosi uchel. Ond mae hynny'n peri problem enfawr ... mae'ch e-bost yn cael ei golli yn y blwch derbyn ymhlith cannoedd neu filoedd o negeseuon marchnata gwthio eraill. Beth allwch chi ei wneud i wahaniaethu eich cyfathrebiadau e-bost oddi wrth y dorf? Dyma 5 elfen o fewn anatomeg neges e-bost ynghyd â'r effaith

Y 15 Chwedl Marchnata E-bost Uchaf y mae angen i chi eu Gwybod

Y llynedd, gwnaethom rannu ffeithlun anhygoel a ddarparodd 7 chwedl marchnata e-bost. Yn fy marn i, mae e-bost yn parhau i fod yn un o'r dulliau cyfathrebu mwyaf tanbrisio, camddefnyddio a cham-drin sydd gan y marchnatwr cyffredin ar gael iddynt. Y tro hwn, mae Email Monks wedi llunio rhestr fer o'r 15 chwedl marchnata e-bost amlwg ac wedi eu dad-anfon â rhesymeg resymegol yn ein Infograffig “Chwalu Chwedlau E-bost Marchnata”. Mae'r ffeithlun yn taflu goleuni ar y gwirioneddau y tu ôl i'r chwedlau hyn