Tueddiadau Dylunio E-bost ar gyfer 2021

Mae'r diwydiant porwr yn parhau i symud ar gyflymder llawn gydag arloesedd anhygoel. Mae e-bost, ar y llaw arall, yn llusgo ar ôl yn ei ddatblygiadau technolegol fel oedi e-bost wrth fabwysiadu'r diweddaraf mewn safonau HTML a CSS. Wedi dweud hynny, mae'n her sy'n gwneud i farchnatwyr digidol weithio'n llawer anoddach am fod yn arloesol a chreadigol yn eu defnydd o'r cyfrwng marchnata sylfaenol hwn. Yn y gorffennol, rydym wedi gweld ymgorffori gifs animeiddiedig, fideo, a hyd yn oed emojis yn cael eu defnyddio

38 Camgymeriadau Marchnata E-bost i'w Gwirio Cyn Clicio Anfon

Mae yna dunnell yn fwy o gamgymeriadau y gallwch chi eu gwneud â'ch rhaglen farchnata e-bost gyfan ... ond mae'r ffeithlun hwn o Email Monks yn canolbwyntio ar y camgymeriadau gwallgof hynny rydyn ni'n eu gwneud cyn clicio anfon. Fe welwch gryn dipyn o sôn am ein partneriaid yn 250ok ar ymarferoldeb dylunio a chyflawni. Gadewch i ni neidio i'r dde i mewn: Gwiriadau Cyflawnadwyedd Cyn i ni ddechrau, a ydym wedi ein sefydlu ar gyfer methiant neu lwyddiant? Mae gan ein noddwyr yn 250ok ddatrysiad anhygoel a all helpu

Sut i Weithredu Hygyrchedd E-bost ar gyfer Technolegau Cynorthwyol

Mae pwysau cyson ar farchnatwyr i ddefnyddio a gwneud y gorau o'r technolegau diweddaraf ac mae llawer yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Y neges rwy'n ei chlywed dro ar ôl tro gan bob cwmni rydw i'n ymgynghori â nhw yw eu bod nhw ar ei hôl hi. Gallaf eu sicrhau, er y gallant fod, felly hefyd pawb arall. Mae technoleg yn datblygu ar gyflymder di-baid sydd bron yn amhosibl cadw i fyny ag ef. Technoleg Gynorthwyol Wedi dweud hynny, adeiladwyd llawer o dechnolegau'r Rhyngrwyd

Beth yw'r Bedyddfeini Gorau ar gyfer E-bost? Beth Yw Ffontiau Diogel E-bost?

Rydych chi i gyd wedi clywed fy nghwynion am ddiffyg datblygiadau mewn cefnogaeth e-bost dros y blynyddoedd felly ni fyddaf yn treulio (gormod) o amser yn swnian amdano. Nid wyf ond yn dymuno y byddai un cleient e-bost mawr (ap neu borwr), yn torri allan o'r pecyn ac yn ceisio cefnogi'r fersiynau diweddaraf o HTML a CSS yn llawn. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod degau o filiynau o ddoleri yn cael eu gwario gan gwmnïau i fireinio eu negeseuon e-bost. Dyna