Data Trosoledd Ar unwaith gyda RapLeaf

Mae “Gwybod dy gwsmer” yn ganfyddiad anrhydeddus ar gyfer llwyddiant yn y byd marchnata. Mae mwyafrif y marchnatwyr yn casglu cyfeiriadau e-bost, ond nid oes ganddynt y data ychwanegol a all eich helpu i gyfathrebu'n well â'r tanysgrifwyr hynny. Mae Rapleaf yn eich helpu i ddysgu mwy am eich cwsmeriaid. Maent yn darparu data demograffig a ffordd o fyw (oedran, rhyw, statws priodasol, incwm, ac ati. Cliciwch yma i weld popeth) ar gyfeiriadau e-bost defnyddwyr yr Unol Daleithiau. A yw'n werth y gost a'r ymdrech? Yr ateb byr ydy ydy.

Trosi Cyfeiriadau E-bost yn Wybodaeth Gymdeithasol

Mae nifer y gwerthwyr sydd allan yno sy'n gallu uno'ch rhestrau e-bost a chwsmeriaid â data cymdeithasol yn crebachu. Mae mwy a mwy o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ychwanegu gosodiadau preifatrwydd i leihau lledaeniad y wybodaeth hon. Nid yw'n ymddangos bod Flowtown a Rapleaf yn darparu gwybodaeth proffil cymdeithasol mwyach. Ymddengys mai'r standout sengl yn y diwydiant yw Fliptop (sydd hefyd wedi prynu Qwerly). Trosodd Fliptop ei fusnes yn hwyr yn 2011 i wella gwybodaeth gymdeithasol yn unig.

Berwau Gwaed Blogger fel Taeniadau Camwybodaeth SEO

Postiwyd gan Christina Warren: I ni, nid yw'r math o ymosodiadau SEO a ddatgelir yr wythnos hon ond ychydig gamau i ffwrdd o'r hyn y mae tunnell o blogwyr / gwefannau yn ei wneud bob dydd: ceisiwch gêmio peiriannau chwilio yn bwrpasol er mwyn iddynt gael mwy o drawiadau i'w gwefan, a thrwy estyniad, efallai gwneud ychydig o ddoleri ychwanegol. Oni bai eich bod yn rhedeg fferm gyswllt sgam syth neu'n lwcus iawn, iawn - y safle peiriant chwilio uchaf yn y byd yw