Efallai y bydd Angen Arbenigwr Marchnata E-bost arnoch chi…

Ni waeth a ydych chi'n cyflogi asiantaeth farchnata e-bost neu dalent fewnol; bydd y canllaw hwn yn eich helpu i asesu eich ymdrechion cyfredol a chael mwy o werth o'ch marchnata e-bost.