Sut i Weithredu Hygyrchedd E-bost ar gyfer Technolegau Cynorthwyol

Mae pwysau cyson ar farchnatwyr i ddefnyddio a gwneud y gorau o'r technolegau diweddaraf ac mae llawer yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Y neges rwy'n ei chlywed dro ar ôl tro gan bob cwmni rydw i'n ymgynghori â nhw yw eu bod nhw ar ei hôl hi. Gallaf eu sicrhau, er y gallant fod, felly hefyd pawb arall. Mae technoleg yn datblygu ar gyflymder di-baid sydd bron yn amhosibl cadw i fyny ag ef. Technoleg Gynorthwyol Wedi dweud hynny, adeiladwyd llawer o dechnolegau'r Rhyngrwyd

Pa Elfennau Ddylech Chi Fod Yn Profi Yn Eich Ymgyrchoedd E-bost?

Gan ddefnyddio ein lleoliad mewnflwch o 250ok, gwnaethom brawf gwpl fisoedd yn ôl lle gwnaethom aralleirio ein llinellau pwnc cylchlythyr. Roedd y canlyniad yn anhygoel - cynyddodd ein lleoliad mewnflwch dros 20% ar draws y rhestr hadau a grewyd gennym. Y gwir yw bod profion e-bost yn werth y buddsoddiad - felly hefyd yr offer i'ch helpu i gyrraedd yno. Dychmygwch mai chi yw'r labordy â gofal ac rydych chi'n bwriadu profi llawer o