Camgymeriadau Cyffredin Mae Busnesau'n Eu Gwneud Wrth Ddewis Llwyfan Awtomeiddio Marchnata

Llwyfan awtomeiddio marchnata (MAP) yw unrhyw feddalwedd sy'n awtomeiddio gweithgareddau marchnata. Mae'r llwyfannau fel arfer yn darparu nodweddion awtomeiddio ar draws e-bost, cyfryngau cymdeithasol, gen arweiniol, post uniongyrchol, sianeli hysbysebu digidol a'u cyfryngau. Mae'r offer yn darparu cronfa ddata farchnata ganolog ar gyfer marchnata gwybodaeth fel y gellir targedu cyfathrebu gan ddefnyddio segmentu a phersonoli. Mae elw gwych ar fuddsoddiad pan weithredir llwyfannau awtomeiddio marchnata yn gywir ac wedi'u trosoledd yn llawn; fodd bynnag, mae llawer o fusnesau yn gwneud rhai camgymeriadau sylfaenol

Chili Piper: Ap Amserlennu Awtomataidd ar gyfer Trosi Arweiniol i Mewn

Rwy'n ceisio rhoi fy arian i chi - pam ydych chi'n ei gwneud mor anodd? Mae hwn yn deimlad cyffredin ar draws llawer o brynwyr B2B. Mae'n 2020 - pam rydyn ni'n dal i wastraffu amser ein prynwyr (a'n hamser ni) gyda chymaint o brosesau hynafol? Dylai cyfarfodydd gymryd eiliadau i archebu, nid dyddiau. Dylai'r digwyddiadau fod ar gyfer sgyrsiau ystyrlon, nid cur pen logistaidd. Dylai e-byst gael eu hateb mewn munudau, heb eu colli yn eich blwch derbyn. Pob rhyngweithio ar hyd y

AutoPitch: Awtomeiddio E-bost ar gyfer Cynrychiolwyr Datblygu Gwerthu

Mae yna ddigon o weithiau lle mae gan gynrychiolwyr gwerthu restr wych, ond mae'r ymdrech sydd ei hangen i anfon e-bost un ar y tro yn cymryd llawer gormod o ymdrech. Mae AutoPitch yn integreiddio'n uniongyrchol â'ch e-bost, yn galluogi templedi, ac yna'n adrodd yn ôl ar unrhyw weithgaredd neu ymgysylltiad ynghylch yr e-byst hynny. Gallwch hyd yn oed setup anfoniadau mewn trefn i'ch rhestr. Gall tynnu rhestr plwm oer i mewn i blatfform e-bost gael cwmni mewn cryn dipyn

Gwneud y mwyaf o'ch Marchnata Mewnol gyda'r Rhestr Wirio Cenhedlaeth Arweiniol hon

Rydym wedi rhannu rhestr wirio gynhwysfawr ar farchnata i mewn yn y gorffennol sy'n canolbwyntio ar bob un o'r gwahanol gyfryngau, sianelau a strategaethau y dylech eu defnyddio ar gyfer strategaeth farchnata fewnol lawn. Ond nid yw'r holl strategaethau marchnata i mewn yno i ddal a throsi arweinyddion ar safle. Mae'r ffeithlun hwn o Digital Marketing Philippines yn edrych yn gynhwysfawr ar ganolbwynt cenhedlaeth arweiniol strategaeth farchnata i mewn. Er bod marchnata meddalwedd awtomeiddio yn ddi-os yn dyblu'r