Ail-ddylunio E-bost: 6 Nodwedd sydd Angen Ail-feddwl

Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae e-bost wedi bod o gwmpas ers rhwng 30 a 40 mlynedd. Mae ei werth yn amlwg, gyda chymwysiadau'n rhychwantu agweddau cymdeithasol a phroffesiynol ar fywyd. Yr hyn sy'n amlwg hefyd, fodd bynnag, yw pa mor hen ffasiwn yw technoleg e-bost mewn gwirionedd. Mewn sawl ffordd, mae e-bost yn cael ei ôl-ffitio i aros yn berthnasol i anghenion cynyddol defnyddwyr heddiw. Ond pa mor aml allwch chi dincio gyda rhywbeth cyn i chi gyfaddef efallai bod ei amser wedi mynd heibio?