Dyma Pam y dylech Integreiddio Strategaethau E-bost a Chyfryngau Cymdeithasol

Cawsom ychydig yn feisty pan rannodd rhywun e-bost yn erbyn ffeithlun cyfryngau cymdeithasol. Y prif reswm inni anghytuno â'r drafodaeth yn erbyn trafodaeth oedd na ddylai fod yn gwestiwn o ddewis y naill neu'r llall, dylai fod yn fater o sut i drosoli pob cyfrwng yn llawn. Dylai marchnatwyr feddwl tybed sut y gallai marchnata e-bost a marchnata cyfryngau cymdeithasol weithio pe bai'r ymdrechion yn cael eu cydgysylltu. Y broblem yw mai dim ond 56% o farchnatwyr sy'n integreiddio cymdeithasol