Achosion: Elusen + Facebook = ENNILL!

Dwi ddim yn ffan o Facebook, mae'n debyg na fydd hynny'n newid ar unrhyw adeg yn fuan. Ar wahân i'r hysbysebion hurt na fydd yn diflannu waeth faint o weithiau rwy'n gofyn (gweler y screenshot isod), mae Facebook yn system gaeedig - maen nhw am i'r holl weithgaredd ddigwydd o fewn eu platfform. Mae hyn yn cyfyngu ... a dylid bod wedi dysgu gwersi gan AOL a MySpace. Yn fy llyfr, bydd gwthiad di-baid Twitter am fod yn agored ac integreiddio yn drech na Facebook a'i