Y Rhestr Wirio Marchnata Mewnol: 21 Strategaeth ar gyfer Twf

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn cael llawer o geisiadau i gyhoeddi ffeithluniau ar Martech Zone. Dyma pam rydyn ni'n rhannu ffeithluniau bob wythnos. Rydym hefyd yn anwybyddu ceisiadau pan ddown o hyd i ffeithluniau sy'n dangos yn syml nad yw'r cwmni wedi gwneud buddsoddiad gwych i adeiladu ffeithlun o werth. Pan wnes i glicio drwodd ar yr ffeithlun hwn gan Brian Downard, Cyd-sylfaenydd Strategaethau Busnes ELIV8, fe wnes i eu cydnabod ers i ni rannu gwaith arall maen nhw wedi'i wneud. Hyn

7 Ffordd i Optimeiddio'ch Twnnel Trosi Marchnata Ar-lein

Mae gormod o farchnatwyr yn ymwneud yn ormodol â chynyddu traffig i'w safleoedd yn lle trosi'r traffig sydd ganddynt. Mae ymwelwyr yn cyrraedd eich gwefan bob dydd. Maen nhw'n adnabod eich cynhyrchion, mae ganddyn nhw gyllideb, ac maen nhw'n barod i'w prynu ... ond nid ydych chi'n eu hudo gyda'r cynnig sydd ei angen arnyn nhw i'w drosi. Yn y canllaw hwn, mae Brian Downard o Eliv8 yn dangos i chi gam wrth gam sut i adeiladu twmffat marchnata awtomataidd y gallwch