Beth Yw Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys (CDN)?

Er bod prisiau'n parhau i ostwng ar westeio a lled band, gall fod yn eithaf drud dal i gynnal gwefan ar blatfform cynnal premiwm. Ac os nad ydych chi'n talu llawer, mae'n debyg bod eich gwefan yn eithaf araf - gan golli'ch busnes sylweddol. Wrth i chi feddwl am eich gweinyddwyr sy'n cynnal eich gwefan, mae'n rhaid iddyn nhw ddioddef llawer o geisiadau. Efallai y bydd rhai o'r ceisiadau hynny'n gofyn i'ch gweinydd gyfathrebu ag eraill