Y Wers Cysylltiadau Cyhoeddus a Ddysgon ni Wrth Gyflwyno Ein Stori

Flynyddoedd yn ôl ysgrifennais bost ar fecaneg sut i ysgrifennu traw o fy safbwynt i fel cyhoeddiad. Un o'r pethau olaf y soniaf amdanynt yn yr erthygl yw bod yn rhaid iddo fod yn berthnasol i'n cynulleidfa. Rydw i'n mynd i fynd gam ymhellach a dweud, gyda'r holl leiniau sŵn a crap allan yna, bod cyfle enfawr i PR da chwynnu trwy'r annibendod a bwrw ymlaen

Deall Sut Mae Talu Fesul Clic yn Cynorthwyo Eich Chwiliad Organig

Mae'n cael ei ddrilio i mewn i chi bob dydd trwy farchnata gurus ... nid oes angen i chi dalu am gliciau. Byddwch yn wreiddiol, ysgrifennwch gynnwys gwych, rhannwch ar gyfryngau cymdeithasol - ac yn hudolus bydd y gwerthiant yn rhygnu i lawr eich drws. Neu a fyddan nhw? Rwy'n parhau i bregethu i'n cynulleidfa nad yw byth yn un cyfrwng dros un arall, dyna sut y gallant fwydo neu ddilyn ei gilydd. Yn achos Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn erbyn Marchnata a Thalu Peiriannau Chwilio