6 Enghreifftiau o Sut Roedd Busnesau'n gallu Tyfu yn ystod y Pandemig

Ar ddechrau'r pandemig, mae llawer o gwmnïau'n torri eu cyllidebau hysbysebu a marchnata oherwydd gostyngiadau mewn refeniw. Roedd rhai busnesau o'r farn, oherwydd layoffs torfol, y byddai cwsmeriaid yn rhoi'r gorau i wario felly roedd cyllidebau hysbysebu a marchnata yn cael eu lleihau. Ymlaciodd y cwmnïau hyn mewn ymateb i galedi economaidd. Yn ogystal â chwmnïau yn petruso parhau neu lansio ymgyrchoedd hysbysebu newydd, roedd gorsafoedd teledu a radio hefyd yn ei chael hi'n anodd dod â chleientiaid i mewn a'u cadw. Asiantaethau a marchnata

Technoleg yn Tanio Twf Economaidd yn Indiana

Fel beirniad ar gyfer Gwobrau Mira 2011, cefais gyfle i dreulio diwrnod yn cwrdd â sylfaenwyr, dyfeiswyr, rhaglenwyr ac arweinwyr busnes yn cael effaith sylweddol yn ein tirwedd dechnoleg. Er na allaf ddweud wrthych pwy yw'r enillwyr, bydd angen i chi fynychu gwobrau Mira y mis nesaf, gallaf ddweud wrthych fod rhai pethau gwirioneddol gyffrous yn digwydd yma. Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, roedd llawer o'r cyflwyniadau'n ymwneud â'r dechnoleg.