Sut mae Ymddygiad Ymddiriedaeth ac Prynu Ar-lein yn Esblygu

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ymddygiad prynu ar-lein wedi newid yn sylweddol ar-lein. Mae cael safle dibynadwy yn parhau i fod yn fater allweddol sy'n gysylltiedig ag unrhyw drafodiad ac felly roedd defnyddwyr yn tueddu i brynu o ddim ond safleoedd y gallent ymddiried ynddynt. Dynodwyd yr ymddiriedaeth honno trwy dystysgrifau trydydd parti, adolygiadau ar-lein, neu hyd yn oed bresenoldeb manwerthu lleol. Wrth i fasnach barhau i symud ar-lein, serch hynny. Mae 40% o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn fyd-eang - dros biliwn o ddefnyddwyr - wedi gwneud a