Tyfwch Eich Gwerthiant E-Fasnach Gyda'r Rhestr Hon o Syniadau Marchnata Creadigol

Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen am y nodweddion a'r swyddogaethau sy'n hanfodol i'ch gwefan e-fasnach adeiladu ymwybyddiaeth, mabwysiadu, a chynyddu gwerthiant gyda'r rhestr wirio nodweddion e-fasnach hon. Mae yna hefyd rai camau hanfodol y dylech eu cymryd wrth lansio'ch strategaeth e-fasnach. Rhestr Wirio Strategaeth Farchnata E-Fasnach Gwnewch argraff gyntaf anhygoel gyda gwefan hardd sydd wedi'i thargedu at eich prynwyr. Mae delweddau'n bwysig felly buddsoddwch mewn lluniau a fideos sy'n cynrychioli'ch cynhyrchion orau. Symleiddiwch lywio eich gwefan i ganolbwyntio

Sellfy: Adeiladu Eich Busnes E-Fasnach Cynhyrchion Gwerthu neu Danysgrifiadau Mewn Cofnodion

Mae Sellfy yn ddatrysiad eFasnach hawdd ei ddefnyddio ar gyfer crewyr sydd am werthu cynhyrchion digidol a chorfforol ynghyd â thanysgrifiadau ac argraffu-ar-alw - i gyd o un blaen siop. Boed yn eLyfrau, cerddoriaeth, fideos, cyrsiau, nwyddau, addurniadau cartref, graffeg, neu unrhyw fath arall o fusnes. Dechreuwch yn hawdd - Creu siop mewn cwpl o gliciau. Cofrestrwch, ychwanegwch eich cynhyrchion, addaswch eich siop ac rydych chi'n fyw. Tyfu'n fawr - Defnyddiwch nodweddion marchnata adeiledig i dyfu eich gwerthiant a'ch busnes.

Zyro: Adeiladu Eich Safle Neu'ch Siop Ar-lein yn Hawdd Gyda'r Llwyfan Fforddiadwy hwn

Mae argaeledd llwyfannau marchnata fforddiadwy yn parhau i greu argraff, ac nid yw systemau rheoli cynnwys (CMS) yn ddim gwahanol. Rydw i wedi gweithio mewn nifer o lwyfannau perchnogol, ffynhonnell agored, a thalu CMS dros y blynyddoedd ... rhai yn anhygoel a rhai yn eithaf anodd. Hyd nes i mi ddysgu beth yw nodau, adnoddau a phrosesau cleient, nid wyf yn gwneud argymhelliad ar ba blatfform i'w ddefnyddio. Os ydych chi'n fusnes bach na all fforddio gollwng degau o filoedd o ddoleri ymlaen

Yn gynnil: Lansio'ch Gwasanaeth Blwch Tanysgrifio Gyda'r Llwyfan E-Fasnach hwn

Un cynddaredd enfawr yr ydym yn ei weld ym maes e-fasnach yw offrymau bocs tanysgrifio. Mae blychau tanysgrifwyr yn offrwm diddorol ... o gitiau prydau bwyd, cynhyrchion addysg plant, i ddanteithion cŵn ... mae degau o filiynau o ddefnyddwyr yn cofrestru ar gyfer blychau tanysgrifio. Mae cyfleustra, personoli, newydd-deb, syndod, detholusrwydd a phris i gyd yn nodweddion sy'n gyrru gwerthiant blychau tanysgrifio. Ar gyfer busnesau e-fasnach greadigol, gall blychau tanysgrifio fod yn broffidiol oherwydd eich bod yn troi prynwyr un-amser yn gwsmeriaid ailadroddus. Mae'r farchnad eFasnach tanysgrifio yn werth

Volusion: Adeiladwr Gwefan E-Fasnach All-in-One

Mae platfform popeth-mewn-un Volusion yn ei gwneud hi'n hawdd sefydlu'ch siop mewn munudau. Mae eu platfform yn ei gwneud hi'n hawdd rhedeg eich siop, derbyn taliadau cardiau credyd, stocio eitemau neu ddiweddaru dyluniad eich gwefan. Mae eu platfform e-fasnach yn grymuso gwerthwyr i gychwyn gyda rhyngwyneb defnyddiwr gwych a nodweddion gwych. Nodweddion Adeiladwr E-Fasnach Volusion: Golygydd Siop - Addasu edrychiad a theimlad eich gwefan gyda themâu a ddyluniwyd yn broffesiynol a'n golygydd gwefan pwerus.