Rhestr Wirio Elfen Tudalen Manylion Cynnyrch E-Fasnach

Yn ddiweddar gwnaethom helpu gwefan e-fasnach i wneud y gorau o'u presenoldeb ar y we. Roeddent yn rhedeg ar feddalwedd perchnogol felly roedd ganddynt gryn dipyn o ôl-groniad o waith datblygu i'w wneud i wella safle chwilio yn gyffredinol. Fodd bynnag, hyd yn oed o ystyried y rhwystrau ffordd hynny, roedd cyfleoedd enfawr i gynyddu cyfraddau trosi. Fe wnaethon ni ail-frandio'r cwmni i foderneiddio'r edrychiad a'r teimlad, fe wnaethon ni sefydlu llais a oedd yn awdurdodol ac yn ddibynadwy, ac fe wnaethon ni eu helpu i ail-lunio eu rhyngwyneb gwe a'u cyfathrebiadau e-bost