ShippingEasy: Prisio Llongau, Olrhain, Labelu, Diweddariadau Statws, a Gostyngiadau ar gyfer E-Fasnach

Mae yna dunnell o gymhlethdod gydag eFasnach - o brosesu taliadau, logisteg, cyflawni, hyd at gludo a dychwelyd - bod y mwyafrif o gwmnïau yn tanamcangyfrif wrth iddyn nhw fynd â'u busnes ar-lein. Llongau, efallai, yw un o agweddau pwysicaf unrhyw bryniant ar-lein - gan gynnwys cost, amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu, ac olrhain. Roedd costau ychwanegol cludo, trethi a ffioedd yn gyfrifol am hanner yr holl droliau siopa a adawyd. Roedd cludo araf yn gyfrifol am 18% o siopa segur

Pedwar Tuedd E-Fasnach y dylech Eu Mabwysiadu

Disgwylir i'r diwydiant e-fasnach dyfu'n barhaus yn y blynyddoedd i ddod. Oherwydd datblygiadau mewn technoleg ac amrywiad yn newisiadau siopa defnyddwyr, bydd yn anodd dal y caerau. Bydd manwerthwyr sydd â'r offer a'r tueddiadau a'r dechnoleg ddiweddaraf yn fwy llwyddiannus o gymharu â manwerthwyr eraill. Yn unol â'r adroddiad gan Statista, bydd refeniw e-fasnach manwerthu byd-eang yn cyrraedd hyd at $ 4.88 triliwn erbyn 2021. Felly, gallwch ddychmygu pa mor gyflym yw'r farchnad

7 Gwers ar gyfer Manwerthu Yn Oes E-Fasnach

Mae E-Fasnach yn cymryd drosodd y diwydiant manwerthu ar y funud. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cadw siopau brics a morter i fynd. Ar gyfer siopau brics a morter, nid yw'n ymwneud â stocio stocrestr a rheoli cyfrifon a gwerthiannau. Os ydych chi'n rhedeg siop gorfforol, yna mae angen i chi symud i'r lefel nesaf. Rhowch reswm cymhellol i'r siopwyr dreulio'u hamser i ddod i lawr i'ch siop. 1. Darparu Profiad, Nid Cynhyrchion yn Unig

Saith Problem Nagging gyda Masnach Gymdeithasol

Mae masnach gymdeithasol wedi dod yn wefr fawr, ac eto mae llawer o siopwyr a llawer o werthwyr yn dal yn ôl ar “fynd yn gymdeithasol” gyda’u prynu a’u gwerthu. Pam mae hyn? Am lawer o'r un rhesymau, cymerodd lawer o flynyddoedd i e-fasnach gystadlu o ddifrif â manwerthu brics a morter. Mae masnach gymdeithasol yn ecosystem a chysyniad anaeddfed, a bydd yn cymryd amser iddo herio'r bydysawd sy'n trafod olew da y mae e-fasnach wedi dod heddiw. Mae'r materion yn

Mae Mcommerce Nawr yn Tyfu 200% yn Gyflymach nag E-Fasnach

Ydych chi'n cofio'r eitem gyntaf i chi ei phrynu ar eich dyfais symudol? Nid wyf yn hollol siŵr pryd y gwnes i fy mhrynu symudol cyntaf, rwy'n dyfalu ei fod naill ai trwy'r cymhwysiad symudol Amazon neu Starbucks. Roedd gan brynu symudol gwpl o gyfyngiadau - un oedd rhwyddineb defnydd a thechnoleg, a'r llall yn syml oedd ymddiried yn y trafodiad. Mae pryniannau symudol bellach yn dod yn ail natur, serch hynny, ac mae'r ystadegau gan Coupofy yn profi hynny. Mewn gwirionedd,

Scoutsee: Monetize Cyfryngau Cymdeithasol gyda Blaen Siop Gysylltiedig

Offeryn symudol yw Scoutsee sy'n caniatáu i unrhyw un wneud arian trwy hyrwyddo cynhyrchion maen nhw'n eu caru a'u defnyddio bob dydd ar Instagram, Facebook a Twitter. Mae'r fethodoleg y tu ôl i'r platfform yn eithaf cŵl. Adeiladu eich siop eich hun ar Scoutsee, ychwanegu eich cynhyrchion, ac yna mae'r app symudol yn eich galluogi i rannu diweddariadau i'r cynhyrchion hynny gydag URL byrrach i'r cynnyrch ar eich siop. Os prynir cynnyrch trwy'r post, mae defnyddiwr Scoutsee yn derbyn a

Pwyth: Gorchymyn Unedig a Rheoli Rhestr

Mae Stitch Labs yn cynnig rheolaeth unedig a rheolaeth rhestr eiddo ar draws sianeli e-fasnach. Osgoi rhoi meintiau rhestr eiddo â llaw i daenlenni, dod o hyd i anfonebau, neu edrych am wybodaeth gyswllt. Mae Stitch yn caniatáu ichi werthu mewn sawl sianel werthu a rheoli rhestr eiddo o un lleoliad Nodweddion Pwyth Sianeli Gwerthu Lluosog - Rheoli popeth o archebu i daliadau i gludo mewn un system sengl. Rheoli Rhestr - cadw rhifau cywir a sicrhau bod archebion yn cael eu prosesu'n gywir. Olrhain Archeb - awtomeiddio