5 Ystyriaethau Wrth Leoleiddio Eich Ap Symudol ar gyfer Marchnad Japan

Fel economi drydedd fwyaf y byd, gallwn ddeall pam y byddai gennych ddiddordeb mewn ymuno â marchnad Japan. Os ydych chi'n pendroni sut y gall eich app fynd i mewn i farchnad Japan yn llwyddiannus, yna daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy am hyn! Marchnad Ap Symudol Japan Yn 2018, roedd marchnad eFasnach Japan werth $ 163.5 biliwn USD mewn gwerthiannau. Rhwng 2012 a 2018 tyfodd marchnad eFasnach Japan o 3.4% i 6.2% o gyfanswm y gwerthiannau manwerthu. Gweinyddiaeth Masnach Ryngwladol

Onollo: Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer E-Fasnach

Mae fy nghwmni wedi bod yn cynorthwyo ychydig o gleientiaid i weithredu ac ehangu eu hymdrechion marchnata Shopify dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Oherwydd bod gan Shopify gyfran marchnad mor enfawr yn y diwydiant e-fasnach, fe welwch fod yna dunnell o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n gwneud bywyd yn haws i farchnatwyr. Bydd gwerthiannau masnach gymdeithasol yr Unol Daleithiau yn tyfu mwy na 35% i ragori ar $ 36 biliwn yn 2021. Cudd-wybodaeth Mewnol Mae twf masnach gymdeithasol yn gyfuniad o integredig

ShippingEasy: Prisio Llongau, Olrhain, Labelu, Diweddariadau Statws, a Gostyngiadau ar gyfer E-Fasnach

Mae yna dunnell o gymhlethdod gydag eFasnach - o brosesu taliadau, logisteg, cyflawni, hyd at gludo a dychwelyd - bod y mwyafrif o gwmnïau yn tanamcangyfrif wrth iddyn nhw fynd â'u busnes ar-lein. Llongau, efallai, yw un o agweddau pwysicaf unrhyw bryniant ar-lein - gan gynnwys cost, amcangyfrif o'r dyddiad dosbarthu, ac olrhain. Roedd costau ychwanegol cludo, trethi a ffioedd yn gyfrifol am hanner yr holl droliau siopa a adawyd. Roedd cludo araf yn gyfrifol am 18% o siopa segur

Pedwar Tuedd E-Fasnach y dylech Eu Mabwysiadu

Disgwylir i'r diwydiant e-fasnach dyfu'n barhaus yn y blynyddoedd i ddod. Oherwydd datblygiadau mewn technoleg ac amrywiad yn newisiadau siopa defnyddwyr, bydd yn anodd dal y caerau. Bydd manwerthwyr sydd â'r offer a'r tueddiadau a'r dechnoleg ddiweddaraf yn fwy llwyddiannus o gymharu â manwerthwyr eraill. Yn unol â'r adroddiad gan Statista, bydd refeniw e-fasnach manwerthu byd-eang yn cyrraedd hyd at $ 4.88 triliwn erbyn 2021. Felly, gallwch ddychmygu pa mor gyflym yw'r farchnad

7 Gwers ar gyfer Manwerthu Yn Oes E-Fasnach

Mae E-Fasnach yn cymryd drosodd y diwydiant manwerthu ar y funud. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cadw siopau brics a morter i fynd. Ar gyfer siopau brics a morter, nid yw'n ymwneud â stocio stocrestr a rheoli cyfrifon a gwerthiannau. Os ydych chi'n rhedeg siop gorfforol, yna mae angen i chi symud i'r lefel nesaf. Rhowch reswm cymhellol i'r siopwyr dreulio'u hamser i ddod i lawr i'ch siop. 1. Darparu Profiad, Nid Cynhyrchion yn Unig