Beth yw POE? Cyfryngau taledig, perchnogol, wedi'u hennill ... A Rhannu ... a Chydgyfeiriedig

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae POE yn acronym ar gyfer y tri dull o ddosbarthu cynnwys. Mae cyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion i gyd yn strategaethau hyfyw ar gyfer adeiladu eich awdurdod a lledaenu eich cyrhaeddiad yn y cyfryngau cymdeithasol. Cyfryngau Taledig, Perchnogaeth, Ennill Cyfryngau taledig - yw'r defnydd o sianeli hysbysebu taledig i yrru traffig a neges gyffredinol y brand i'ch cynnwys. Fe'i defnyddir i greu ymwybyddiaeth, neidio i fyny mathau eraill o gyfryngau ac i gael cynulleidfaoedd newydd i weld eich cynnwys.

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Amser Darllen: 3 Cofnodion Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Cyflwr Marchnata Digidol 2015

Amser Darllen: 2 Cofnodion Rydyn ni'n gweld cryn newid o ran marchnata digidol ac mae'r ffeithlun hwn o Smart Insights yn chwalu'r strategaethau ac yn darparu rhywfaint o ddata sy'n siarad yn dda â'r newid. O safbwynt asiantaeth, rydyn ni'n gwylio wrth i fwy a mwy o asiantaethau fabwysiadu ystod ehangach o wasanaethau. Mae bron i 6 blynedd ers i mi lansio fy asiantaeth, DK New Media, a chefais fy nghynghori gan rai o'r perchnogion asiantaethau gorau yn y diwydiant

Cyfryngau taledig, perchnogaeth ac enillion: Diffiniad, Cynulleidfa a Nodweddion

Amser Darllen: <1 munud Mae hyrwyddo cynnwys yn dibynnu ar 3 prif sianel - cyfryngau taledig, cyfryngau sy'n eiddo a chyfryngau a enillir. Er nad yw'r mathau hyn o gyfryngau yn newydd, mae amlygrwydd ac agwedd cyfryngau sy'n eiddo ac a enillwyd wedi newid, gan herio'r cyfryngau taledig mwy traddodiadol. Pamela Bustard, The Media Octopus Paid, Perchnogaeth ac Enillion Diffiniadau Cyfryngau Yn ôl The Media Octopus, y diffiniadau yw: Cyfryngau taledig - Unrhyw beth y telir amdano i yrru traffig i berchnogaeth

Y 13 Tacteg Marchnata Cynnwys B2B Mwyaf Poblogaidd

Amser Darllen: <1 munud Roedd hwn yn ffeithlun diddorol yr oeddwn am ei rannu gan Wolfgang Jaegel. Nid yn unig oherwydd ei fod yn rhoi mewnwelediad i ba strategaethau marchnata cynnwys sy'n cael eu defnyddio gan farchnatwyr B2B, ond oherwydd y bwlch a welaf ym mha gynnwys sy'n cael ei ddefnyddio yn erbyn beth allai effaith y strategaethau hynny fod. Yn nhrefn poblogrwydd, y rhestr yw cyfryngau cymdeithasol, erthyglau ar eich gwefan, cylchlythyrau, blogiau, digwyddiadau personol, astudiaethau achos, fideos, erthyglau ar