Pam Mae angen System Rhybudd Cynnar ar Eich Marchnata B2B

Mae'r dywediad rydych chi'n snooze, rydych chi'n ei golli yn berthnasol yn uniongyrchol i farchnata, ond yn anffodus nid yw'n ymddangos bod llawer o farchnatwyr yn sylweddoli hyn. Yn rhy aml, maent yn aros tan y funud olaf i ddysgu am ragolygon gwerthfawr neu gwsmer sydd ar fin gadael, a gall yr oedi hyn effeithio'n ddifrifol ar linell waelod sefydliad. Mae angen system rhybuddio cynnar ar bob marchnatwr B2B sy'n helpu i droi arwain yn ganlyniadau. Rhy ychydig, rhy hwyr Mae marchnatwyr modern yn mesur ymgyrch yn gyffredinol