Paglines 2.0 Yn Ailddyfeisio Thema ac E-Fasnachu WordPress

Mae WordPress wedi parhau i wneud gwaith gwych ... nid yn unig yn diweddaru eu platfform ond yn y ffordd maen nhw wir wedi ei agor i integreiddio trydydd parti. Mae Ategion a Themâu ar gyfer y platfform ym mhobman, ac maen nhw'n fforddiadwy iawn. Mae busnesau newydd wedi datblygu o amgylch y platfform hefyd, gyda Paglines yn un ohonyn nhw! Mae'r cwmni'n falch iawn o gyhoeddi lansiad Pagelines 2.0, fframwaith thema sy'n trawsnewid WordPress. Mae gan Paglines 2.0 y nodweddion canlynol: Llusgwch a

Ategyn E-Fasnach ar gyfer WordPress: WooCommerce

Os nad ydych wedi cael cyfle eto i weithio gyda WooThemes, aelodaeth thematig wych ar gyfer themâu WordPress, dylech chi. Maen nhw'n gwneud gwaith anhygoel. Cawsom becyn datblygwr gyda nhw am gryn amser cyn i ni ddechrau adeiladu themâu arfer o'r gwaelod i fyny. Mae WooThemes wedi rhyddhau integreiddiad e-fasnach glân, cynhwysfawr a syml iawn i'w ddefnyddio ar gyfer WordPress, o'r enw WooCommerce: Mae'n edrych fel bod y bobl wych yn WooThemes yn rhoi i ffwrdd