Y 3 nodwedd yn iOS 16 a fydd yn effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Pryd bynnag y bydd Apple yn cael fersiwn newydd o iOS, mae yna ffanffer enfawr ymhlith defnyddwyr bob amser ar y gwelliannau profiad y byddant yn eu cyflawni gan ddefnyddio Apple iPhone neu iPad. Mae yna effaith sylweddol ar fanwerthu ac e-fasnach hefyd, serch hynny, mae hynny'n aml yn cael ei danddatgan yn y miloedd o erthyglau a ysgrifennwyd o gwmpas y we. Mae iPhones yn dal i ddominyddu marchnad yr Unol Daleithiau gyda 57.45% o'r gyfran o ddyfeisiau symudol - felly nodweddion gwell sy'n effeithio ar fanwerthu ac e-fasnach

Gorgias: Mesur Effaith Refeniw Eich Gwasanaeth Cwsmer E-Fasnach

Pan ddatblygodd fy nghwmni y brand ar gyfer siop ffrogiau ar-lein, fe wnaethom yn glir i arweinwyr y cwmni y byddai gwasanaeth cwsmeriaid yn rhan hanfodol o'n llwyddiant cyffredinol wrth lansio siop e-fasnach newydd. Mae gormod o gwmnïau wedi'u dal gymaint yng nghynllun y wefan a sicrhau bod yr holl integreiddiadau'n gweithio nes eu bod yn anghofio bod yna elfen gwasanaeth cwsmeriaid na ellir ei hanwybyddu. Pam Mae Gwasanaeth Cwsmer yn Hanfodol I

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu

7 Strategaethau Mae Marchnatwyr Cysylltiedig Llwyddiannus yn eu Defnyddio I Gyrru Refeniw I'r Brandiau y Maen nhw'n eu Hyrwyddo

Mae marchnata cysylltiedig yn fethodoleg lle gall pobl neu gwmnïau ennill comisiwn am farchnata brand, cynnyrch neu wasanaeth cwmni arall. Oeddech chi'n gwybod bod marchnata cysylltiedig yn arwain masnach gymdeithasol a'i fod yn yr un gynghrair â marchnata e-bost ar gyfer cynhyrchu refeniw ar-lein? Fe'i defnyddir gan bron bob cwmni ac, felly, mae'n ffordd wych i ddylanwadwyr a chyhoeddwyr ei integreiddio i'w gweithgareddau. Ystadegau Allweddol Marchnata Cysylltiedig Cyfrifon marchnata cysylltiedig am dros