Pum Cam y Gallwch eu Cymryd Heddiw i Hybu Eich Gwerthiant Amazon

Roedd tymhorau siopa diweddar yn sicr yn annodweddiadol. Yn ystod pandemig hanesyddol, gadawodd siopwyr siopau brics a morter mewn gyrn, gyda thraffig troed Dydd Gwener Du yn gostwng mwy na 50% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mewn cyferbyniad, cynyddodd gwerthiannau ar-lein, yn enwedig ar gyfer Amazon. Yn 2020, adroddodd y cawr ar-lein fod gwerthwyr annibynnol ar ei blatfform wedi symud $4.8 miliwn o nwyddau ar Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber - cynnydd o 60% ar y flwyddyn flaenorol. Hyd yn oed wrth i fywyd ddychwelyd i normal yn yr Unol Daleithiau

Wyneb Newydd E-Fasnach: Effaith Dysgu Peiriant yn y Diwydiant

Oeddech chi erioed wedi rhagweld y gallai cyfrifiaduron adnabod a dysgu patrymau er mwyn gwneud eu penderfyniadau eu hunain? Os na fyddai eich ateb, rydych chi yn yr un cwch â digon o arbenigwyr yn y diwydiant e-fasnach; ni allai unrhyw un fod wedi rhagweld ei gyflwr presennol. Fodd bynnag, mae dysgu trwy beiriant wedi chwarae rhan sylweddol yn esblygiad e-fasnach dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Gadewch i ni edrych ar ble mae e-fasnach yn iawn

E-Fasnach Cwsmer-Gyntaf: Datrysiadau Clyfar ar gyfer yr Un Peth Na Allwch Chi Ei Fforddio i Fynd yn Anghywir

Mae'r colyn oes pandemig tuag at e-fasnach wedi dod gyda disgwyliadau newidiol defnyddwyr. Unwaith eu bod yn werth ychwanegol, mae offrymau ar-lein bellach wedi dod yn brif bwynt cyffwrdd cleientiaid ar gyfer y mwyafrif o frandiau manwerthu. Ac fel prif dwndwr rhyngweithio cwsmeriaid, mae pwysigrwydd rhith-gefnogaeth i gwsmeriaid ar ei uchaf erioed. Mae gwasanaeth cwsmeriaid e-fasnach yn dod â heriau a phwysau newydd. Yn gyntaf, mae cwsmeriaid gartref yn treulio mwy o amser ar-lein cyn iddynt wneud eu penderfyniadau prynu. Ymchwiliodd 81% o'r ymatebwyr i'w

Strategaethau E-fasnach Multichannel ar gyfer Tymor Gwyliau sy'n Newid

Mae'r syniad o Ddydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber fel diwrnod blitz unwaith ac am byth wedi newid eleni, wrth i fanwerthwyr mawr hysbysebu bargeinion Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber dros fis cyfan mis Tachwedd. O ganlyniad, mae wedi ymwneud yn llai â chramio bargen undydd unwaith ac am byth i mewn i mewnflwch sydd eisoes yn orlawn, a mwy am adeiladu strategaeth tymor hwy a pherthynas â chwsmeriaid trwy gydol y tymor gwyliau, gan wynebu'r cyfleoedd e-fasnach cywir yn yr amseroedd cywir

Sut i Fesur, Osgoi a Lleihau Cyfraddau Gadael Cart Siopa Uchel

Rwyf bob amser yn synnu pan fyddaf yn cwrdd â chleient gyda phroses ddesg dalu ar-lein a chyn lleied ohonynt sydd wedi ceisio prynu o'u gwefan eu hunain mewn gwirionedd! Roedd gan un o'n cleientiaid newydd safle y gwnaethon nhw fuddsoddi tunnell o arian ynddo ac mae'n 5 cam i fynd o'r dudalen gartref i'r drol siopa. Mae'n wyrth bod unrhyw un yn ei wneud mor bell â hynny! Beth yw Gadael Cart Siopa? Efallai