Argraffu: Argraffu Ar-Galw a Chyflawniad Brodwaith

Un o gamymddwynion dropshipping yw eich bod yn dirwyn i ben golli elw wrth i chi dalu i ddarparwyr eraill argraffu a chyflawni'ch cynhyrchion. Nid yw hynny'n wir o gwbl. Y broblem yw bod y costau cychwynnol enfawr i adeiladu eich canolfannau storio a chyflawni eich hun i ddarparu ar gyfer twf. Gall dropshippers ennill mwy na 50% yn fwy o elw na'r rhai sy'n cadw eu stocrestr eu hunain. Yn ogystal, mae cwmnïau sy'n agor eu cyflawniad hyd at werthu