Hanes Dylunio E-bost ac E-bost

44 mlynedd yn ôl, roedd Raymond Tomlinson yn gweithio ar ARPANET (rhagflaenydd Llywodraeth yr UD i'r Rhyngrwyd sydd ar gael i'r cyhoedd), a dyfeisiodd e-bost. Roedd yn fargen eithaf mawr oherwydd hyd at y pwynt hwnnw, dim ond ar yr un cyfrifiadur y gellid anfon a darllen negeseuon. Roedd hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr a chyrchfan gael eu gwahanu gan y & symbol. Pan ddangosodd ei gydweithiwr Jerry Burchfiel, yr ymateb oedd: Peidiwch â dweud wrth neb! Nid dyma rydyn ni i fod i weithio