10 Metrig Olrhain E-bost Dylech chi fod yn Monitro

Wrth ichi edrych ar eich ymgyrchoedd e-bost, mae angen i chi ganolbwyntio ar nifer o fetrigau i wella eich perfformiad marchnata e-bost cyffredinol. Mae ymddygiadau a thechnolegau e-bost wedi esblygu dros amser - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r modd rydych chi'n monitro eich perfformiad e-bost. Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi rhannu rhai o'r fformwlâu y tu ôl i fetrigau e-bost allweddol. Lleoli Mewnflwch - rhaid monitro ffolderau SPAM a hidlwyr sothach os

BlackBox: Rheoli Risg ar gyfer ESPs Brwydro yn erbyn Sbamwyr

Mae BlackBox yn disgrifio'i hun fel cronfa ddata gyfunol, wedi'i diweddaru'n barhaus o bron bob cyfeiriad e-bost sy'n cael ei brynu a'i werthu ar y farchnad agored. Fe'i defnyddir yn gyfan gwbl gan Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs), er mwyn penderfynu a yw rhestr anfonwr yn seiliedig ar ganiatâd, yn sbam neu'n wenwynig llwyr. Mae llawer o'r problemau y mae darparwyr gwasanaeth e-bost yn eu rhedeg yn sbamwyr hedfan-yn-nos sy'n prynu rhestr fawr, yn ei mewnforio i'w platfform, ac yna'n anfon at

Profwr Post: Offeryn Am Ddim i Wirio'ch Cylchlythyr E-bost yn erbyn Materion SPAM Cyffredin

Rydym wedi bod yn monitro ein canrannau mewnflwch e-bost gyda'n partneriaid yn 250ok ac yn cael rhai canlyniadau gwych. Roeddwn i eisiau cloddio ychydig yn ddyfnach i adeiladwaith gwirioneddol ein e-bost a dod o hyd i offeryn gwych o'r enw profwr post. Mae profwr post yn darparu cyfeiriad e-bost unigryw i chi y gallwch chi anfon eich cylchlythyr ato ac yna maen nhw'n darparu dadansoddiad cyflym o'ch e-bost yn erbyn gwiriadau SPAM cyffredin gan hidlwyr sothach. Mae'r

Cael eich Tynnu oddi ar Restr Ddu Comcast

Os ydych chi'n anfon llawer o e-bost o'ch cais trwy farchnata e-bost, mae angen i chi sicrhau bod eich gwefan yn cael ei rhestru gyda'r prif Ddarparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Rwyf wedi ysgrifennu o'r blaen am gwyno gydag AOL ac Yahoo! Heddiw fe wnaethon ni ddarganfod y gallai fod problem lle gallai Comcast rwystro ein gwefan. Mae gan Comcast rywfaint o wybodaeth i ddweud a ydyn nhw'n blocio'ch e-bost ai peidio. Rydw i wedi ysgrifennu yn y

Sut i Warantu Mae Eich Gwefan ar Restr Ddu ar gyfer E-bost

Roeddem yn adolygu un o wefannau ein cleientiaid heddiw. Maen nhw'n mynd i fod yn symud i'n integreiddiad e-bost yn fuan - sy'n beth da. Rwy'n dyfalu bod eu gwefannau fwy na thebyg eisoes ar restr ddu ... dyma pam ... Mae ganddyn nhw ffurflen gyswllt ar eu gwefan. Mae'n ddigon braf, criw o feysydd i anfon eich holl wybodaeth bersonol atynt i gofrestru ar gyfer eu menter e-bost. Golwg agosach, serch hynny, ac yn syml, offeryn ydyw