11 Arferion E-bost Gwael i'w Osgoi Oni bai eich bod Eisiau Tanysgrifwyr Angry

Gweithiodd Digital Third Coast gyda Reachmail i nodi'r ymddygiadau a'r arferion gwaethaf mwyaf amlwg a arddangosir gan farchnatwyr e-bost. Mae'r ffeithlun a ddyluniwyd ganddynt yn cysylltu pob ymddygiad â chymeriad diwylliant pop cofiadwy i helpu marchnatwyr i gofio a chysylltu'r ymddygiad gwael. Roeddent hefyd yn cynnwys cyngor gweithredadwy ar droi ymddygiad gwael yn un da. Yn anffodus, nid yw pawb sy'n gyfrifol am offer marchnata e-bost yn eu defnyddio'n gywir. Mae'n hollol bosibl eich bod chi'n gwneud un neu fwy

Sut i Adeiladu Ymgyrch Ail-Ymgysylltu ar gyfer Tanysgrifwyr Anactif

Yn ddiweddar fe wnaethom rannu ffeithlun ar sut i wyrdroi eich cyfradd athreuliad ymgysylltu e-bost, gyda rhai astudiaethau achos ac ystadegau ar yr hyn y gellir ei wneud yn eu cylch. Mae'r ffeithlun hwn o Email Monks, Ail-Ymgysylltu E-bost, yn mynd ag ef i lefel ddyfnach o fanylion i ddarparu cynllun ymgyrch gwirioneddol ar gyfer gwrthdroi eich dirywiad perfformiad e-bost. Mae rhestr e-bost ar gyfartaledd yn dadfeilio 25% bob blwyddyn. Ac, Yn ôl adroddiad Sherpa Marchnata yn 2013, 75% o danysgrifwyr #email

Manteision ac Anfanteision Ymgyrch E-bost Optio Mewn Dwbl

Nid oes gan gwsmeriaid yr amynedd i ddidoli trwy flychau anniben. Maent yn cael eu boddi gan negeseuon marchnata yn ddyddiol, llawer ohonynt na wnaethant gofrestru ar eu cyfer yn y lle cyntaf. Yn ôl yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol, gellir dosbarthu 80 y cant o draffig e-bost byd-eang fel sbam. Yn ogystal, mae'r gyfradd agored e-bost ar gyfartaledd ymhlith yr holl ddiwydiannau yn disgyn rhwng 19 a 25 y cant, sy'n golygu nad yw canran fawr o danysgrifwyr hyd yn oed yn trafferthu clicio