5 Offer i Helpu Teilwra Eich Marchnata Yn ystod y Gwyliau

Mae tymor siopa’r Nadolig yn un o amseroedd pwysicaf y flwyddyn i fanwerthwyr a marchnatwyr, ac mae angen i’ch ymgyrchoedd marchnata adlewyrchu’r pwysigrwydd hwnnw. Bydd cael ymgyrch effeithiol yn sicrhau bod eich brand yn cael y sylw y mae'n ei haeddu yn ystod amser mwyaf proffidiol y flwyddyn. Yn y byd sydd ohoni, ni fydd dull gwn yn ei dorri mwyach wrth geisio cyrraedd eich cwsmeriaid. Rhaid i frandiau addasu eu hymdrechion marchnata i gwrdd â'r unigolyn

Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

Mae'n eithaf syfrdanol ond mae mwy o bobl yn defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost nag i wneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl. Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydyn ni'n dal i fod yn sownd â

Mae Cymorth Fideo mewn E-bost yn Tyfu - ac yn Gweithio

Gyda llawer o ymchwil dwys, mae Monks unwaith eto yn cynnig ffeithlun diddorol arall ar E-bost Fideo. Mae'r ffeithlun hwn yn darparu stats gwerthfawr ar pam mae defnyddio fideo mewn e-bost yn hanfodol, y ffyrdd gorau o ymgorffori fideo mewn e-bost a rhai chwedlau sy'n gysylltiedig â defnyddio fideo mewn e-bost. Bydd yr ffeithlun hwn yn eich arwain trwy bwysigrwydd defnyddio fideo mewn e-bost, gwahanol fathau o e-bost fideo, chwedlau sy'n gysylltiedig â defnyddio fideo mewn

3 Offer Marchnata E-bost y mae angen i chi wybod amdanynt

Testun i Danysgrifio - Os ydych chi'n gweithio gydag asiantaeth farchnata e-bost, mae'n debyg y bydd ganddyn nhw gysylltiadau eisoes â phartner sy'n cynnig y testun i danysgrifio nodwedd. Mae Text to Subscribe yn offeryn marchnata e-bost gwych. Mae'n ddull ymarferol o dyfu eich rhestr marchnata e-bost. Mae eich marchnatwyr e-bost yn cymryd yr amser i sefydlu hyn wrth i chi eistedd yn ôl a'i wylio yn rhedeg. Heb fawr o ymdrech, fe welwch sut