PandaDoc: Creu, Anfon, Tracio, ac Dogfennau Gwerthu eSign

Mae bod yn bartner yn ecosystem Salesforce wedi bod yn brofiad anhygoel, ond mae'r broses drafod ar gyfer creu, anfon a diweddaru ein datganiadau gwaith wedi bod yn dipyn o ymgymeriad. Rwy'n meddwl weithiau fy mod i'n treulio mwy o amser yn ysgrifennu datganiadau o waith nag ydw i'n gwneud y gwaith ei hun mewn gwirionedd! Heb sôn, mae gan bob cwmni ei arddull fewnol ei hun, lefel y manylder sydd ei angen, a'i broses ar gyfer cydweithredu a chymeradwyo dogfennau gwerthu. Fel marchnatwr a