5 Gwers a Ddysgwyd O Dros 30 Miliwn o Ryngweithiadau Un-i-Un gan Gwsmeriaid yn 2021

Yn 2015, aeth fy nghyd-sylfaenydd a minnau ati i newid y ffordd y mae marchnatwyr yn meithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Pam? Roedd y berthynas rhwng cwsmeriaid a chyfryngau digidol wedi newid yn sylfaenol, ond nid oedd marchnata wedi datblygu gydag ef. Gwelais fod yna broblem signal-i-sŵn fawr, ac oni bai bod brandiau'n or-berthnasol, ni allent gael eu signal marchnata yn ddigon cryf i gael eu clywed dros y statig. Gwelais hefyd fod cymdeithasol tywyll ar gynnydd, lle

Wyneb Newydd E-Fasnach: Effaith Dysgu Peiriant yn y Diwydiant

Oeddech chi erioed wedi rhagweld y gallai cyfrifiaduron adnabod a dysgu patrymau er mwyn gwneud eu penderfyniadau eu hunain? Os na fyddai eich ateb, rydych chi yn yr un cwch â digon o arbenigwyr yn y diwydiant e-fasnach; ni allai unrhyw un fod wedi rhagweld ei gyflwr presennol. Fodd bynnag, mae dysgu trwy beiriant wedi chwarae rhan sylweddol yn esblygiad e-fasnach dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Gadewch i ni edrych ar ble mae e-fasnach yn iawn

Cwmwl MOLOCO: Datrysiadau Ad Symudol wedi'u Pweru gan Ddata, wedi'u Pweru gan AI ar gyfer Apiau Symudol

Mae MOLOCO Cloud yn blatfform prynu awtomataidd ar gyfer rhestr hysbysebion ar draws cyfnewidfeydd rhaglennu a rhwydweithiau ad mewn app mwyaf blaenllaw'r byd. Bellach ar gael fel platfform yn y cwmwl ar gyfer pob marchnatwr ap, mae MOLOCO Cloud yn cael ei bweru gan dechnoleg dysgu peiriannau perchnogol sy'n grymuso marchnatwyr symudol i drosoli data plaid gyntaf a signalau cyd-destunol o bob rhan o'r ecosystem raglennu i optimeiddio ymgyrchoedd hysbysebu yn awtomatig yn seiliedig ar amrywiaeth o metrigau perfformiad. Nodweddion Cwmwl MOLOCO Cynnwys Cyfnewidiadau - cyrraedd symudol

Didoli: Arferion Gorau ar gyfer Osgoi neu Gywiro Data Cwsmer Dyblyg

Mae data dyblyg nid yn unig yn lleihau cywirdeb mewnwelediadau busnes, ond mae'n peryglu ansawdd profiad eich cwsmer hefyd. Er bod pawb yn wynebu canlyniadau data dyblyg - rheolwyr TG, defnyddwyr busnes, dadansoddwyr data - mae'n cael yr effaith waethaf ar weithrediadau marchnata cwmni. Gan fod marchnatwyr yn cynrychioli offrymau cynnyrch a gwasanaeth y cwmni yn y diwydiant, gall data gwael ddifwyno enw da eich brand yn gyflym ac arwain at ddarparu cwsmer negyddol

Imagga: API ar gyfer Integreiddio Cydnabod Delweddau wedi'i Bweru gan Ddeallusrwydd Artiffisial

Datrysiad adnabod delwedd popeth-mewn-un yw Imagga i ddatblygwyr a busnesau ymgorffori adnabod delweddau yn eu platfformau. Mae'r API yn cynnig llu o nodweddion, gan gynnwys: Categoreiddio - Categoreiddio cynnwys eich delwedd yn awtomatig. API pwerus ar gyfer dosbarthu delweddau ar unwaith. Lliw - Gadewch i liwiau ddod ag ystyr i luniau eich cynnyrch. API pwerus ar gyfer echdynnu lliw. Cnydau - Cynhyrchu mân-luniau hardd yn awtomatig. API pwerus ar gyfer cnydio sy'n ymwybodol o gynnwys. Hyfforddiant Custom - Hyfforddwch ddelwedd AI Imagga i drefnu'n well