Pam fod Infograffeg Mor Boblogaidd? Awgrym: Cynnwys, Chwilio, Cymdeithasol, a Throsi!

Mae llawer ohonoch yn ymweld â'n blog oherwydd yr ymdrech gyson a roddais i rannu ffeithluniau marchnata. Yn syml, dwi'n eu caru ac maen nhw'n hynod boblogaidd. Mae yna sawl rheswm pam mae ffeithluniau'n gweithio cystal i strategaethau marchnata digidol busnesau: Gweledol - Mae hanner ein hymennydd wedi'u neilltuo i weledigaeth ac mae 90% o'r wybodaeth rydyn ni'n ei chadw yn weledol. Mae lluniau, graffiau a lluniau i gyd yn gyfryngau hanfodol i gyfathrebu â'ch prynwr. 65%

Mae Cyfathrebu Gweledol yn Esblygu yn y Gweithle

Yr wythnos hon, bûm mewn dau gyfarfod â gwahanol gwmnïau yr wythnos hon lle roedd cyfathrebu mewnol yn ganolbwynt sgwrs: Y cyntaf oedd Sigstr, offeryn marchnata llofnod e-bost i reoli llofnodion e-bost ar draws y cwmni. Un mater allweddol o fewn sefydliadau yw bod gweithwyr yn canolbwyntio ar eu cyfrifoldebau swydd ac nad ydyn nhw bob amser yn cymryd yr amser i gyfleu'r brand yn allanol i ragolygon a chwsmeriaid. Trwy reoli llofnodion e-bost ar draws sefydliad, mae Sigstr yn sicrhau bod hynny'n newydd