Beth Mae “Marchnata Cyd-destun” yn ei olygu mewn gwirionedd?

Fel rhywun sydd wedi gwneud gyrfa allan o gynnwys, cyfathrebu ac adrodd straeon, mae gen i le arbennig yn fy nghalon ar gyfer rôl “cyd-destun.” Dim ond pan fyddant yn deall cyd-destun y neges y daw'r hyn yr ydym yn ei gyfathrebu - p'un ai mewn busnes neu yn ein bywydau personol - yn berthnasol i'n cynulleidfa. Heb gyd-destun, collir ystyr. Heb gyd-destun, mae cynulleidfaoedd yn drysu ynghylch pam rydych chi'n cyfathrebu â nhw, beth maen nhw i fod i'w gymryd, ac, yn y pen draw, pam eich neges

Olrhain ROI Marchnata Cynnwys ar gyfer Dummies

Mae'r Folks yn Uberflip wedi cymryd sut cynhwysfawr ar gyfrifo'ch enillion marchnata cynnwys ar fuddsoddiad, a'i roi yn yr ffeithlun uber cŵl hwn. Mae poblogrwydd marchnata cynnwys yn ddiymwad. Yn ôl y Sefydliad Marchnata Cynnwys, mae dros 90% o frandiau eisoes yn buddsoddi mewn eLyfrau, fideos, cyfryngau cymdeithasol, blogio a sianeli eraill. Fodd bynnag, dim ond llai na hanner ohonynt sy'n gwybod yn union sut i olrhain llwyddiant eu hymdrechion. Fy unig gyngor ar

Mae Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis yma!

Ni allem fod yn fwy cyffrous! Yr wythnos hon, cafodd y copïau cyntaf o Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis eu cludo atom. Ni allaf ddweud wrthych y teimlad o falchder wrth agor y blwch a gweld ein henwau mewn print ar y clawr blaen. Mae Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis dros 400 tudalen o wybodaeth anhygoel - nid oedd carreg wedi'i gadael heb ei throi yn ein hawydd i ysgrifennu'r llyfr blogio gorau ar gyfer corfforaethau ar y farchnad. Mae'r

Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis: Cyfweliad â Chantelle Flannery

Dyma'r ail fideo, gyda Chantelle Flannery, yn ein fideos awdur a gynhyrchwyd ar gyfer rhyddhau Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis. Yn gynharach heddiw, gwnaethom gyhoeddi'r fideo gyntaf, gyda Douglas Karr. Ein nodau o'r fideos a'u hymgorffori i'r wefan Awgrymiadau Blogio Corfforaethol oedd: Hyrwyddo rhyddhau'r llyfr, Corporate Blogging For Dummies. Hyrwyddo'r wefan a blogio corfforaethol ar Twitter a Facebook. Hyrwyddo cwmnïau siarad ac addysgu Chantelle a minnau

Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis: Cyfweliad â Douglas Karr

Daeth Rocky Walls a Zach Downs o Twelve Stars Media i lawr i'r DK New Media fideo swyddfa a saethu o Chantelle a minnau ar gyfer cwpl o fideos yr oeddem am eu rhoi ar y wefan Awgrymiadau Blogio Corfforaethol. Roedd hon yn sesiwn wych. Ni sgriptiwyd nac ymarferwyd unrhyw ran o'r cynnwys. Gwnaethom adolygu ein nodau cyn y saethu: Hyrwyddo rhyddhau'r llyfr, Corporate Blogging For Dummies. Hyrwyddo'r wefan a blogio corfforaethol