Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy gamau taith prynwr B2B. Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r Tueddiadau Marchnata Cynnwys ffeithlun B2B hwn yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i sut mae cynnwys B2B

Canva: Kickstart a Chydweithio Eich Prosiect Dylunio Nesaf

Negesodd ffrind da Chris Reed fi yn gofyn a oeddwn wedi rhoi cynnig ar Canva a dywedodd wrthyf y byddwn wrth fy modd. Mae'n hollol iawn ... Fe wnes i ei brofi am ychydig oriau a gwnaeth y dyluniadau proffesiynol roeddwn i'n gallu eu creu o fewn munudau argraff fawr arnaf! Rwy'n gefnogwr enfawr o Illustrator ac wedi ei ddefnyddio ers blynyddoedd lawer - ond rwy'n cael fy herio gan ddylunio. Credaf fy mod yn gwybod dyluniad da

Cyfleoedd Marchnata i fyny'r afon, i fyny'r afon ac i lawr yr afon ar gyfer Twf Busnes

Os gwnaethoch ofyn i'r mwyafrif o bobl ble maen nhw'n dod o hyd i'w cynulleidfa, fe gewch chi ymateb cul iawn yn aml. Mae'r rhan fwyaf o weithgaredd hysbysebu a marchnata yn gysylltiedig â dewis gwerthwr taith y prynwr ... ond a yw hynny eisoes yn rhy hwyr? Os ydych chi'n gwmni ymgynghori trawsnewid digidol; er enghraifft, efallai y byddwch yn llenwi'r holl fanylion mewn taenlen trwy edrych ar eich rhagolygon cyfredol yn unig a chyfyngu'ch hun i'r strategaethau rydych chi'n hyfedr ynddynt. Efallai y gwnewch chi

Haniaethol: Cydweithio, Fersiwn, a Llawlyfr Eich Dyluniadau Cynnyrch

Rydym yn gweithio gyda chwmni cenedlaethol ar hyn o bryd i ddatblygu templedi e-bost Marchnata Cloud ar gyfer pob un o'r adrannau a'r unedau busnes. Oherwydd bod rhanddeiliaid, contractwyr a dylunwyr i gyd yn anghysbell, datblygodd y dylunydd ei ffug ffugiau a gweithio ar fersiynau gyda'i dîm arweinyddiaeth - yna ei drosglwyddo i'n tîm ar gyfer codio a gweithredu ymatebol. Cyflwynodd y dylunydd Abstract i mi. Offeryn cydweithredu ar-lein ar gyfer Mac yw Abstract lle mae'ch cwmni, contractwyr,