Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd Unwaith eto

Mae hyn yn mynd i fod yn rant. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad oes gen i gwmnïau yn gofyn i mi faint rydyn ni'n ei godi am wefan newydd. Mae'r cwestiwn ei hun yn codi baner goch hyll sydd fel rheol yn golygu ei bod yn wastraff amser imi eu dilyn fel cleient. Pam? Oherwydd eu bod yn edrych ar wefan fel prosiect statig sydd â dechrau a diweddbwynt. Nid yw ... mae'n gyfrwng

Ailgynllunio Gwefan: Proses i Gynhyrchu Mwy o Drosiadau Gwefan

Ydych chi newydd gychwyn busnes ac yn breuddwydio am ei ffynnu gyda chyflymder golau? Er, nid yw cael syniad addawol a chynnyrch o'r ansawdd gorau yn ddigon i gwsmeriaid gamu i mewn. Os yw'ch brand yn cyrraedd ychydig a'ch bod yn dibynnu ar lafar gwlad am eich llwyddiant, byddai hynny'n cymryd degawd i chi gael dyfodol disglair . Gwefan i Hybu Gwerthiant eich Busnes Yn y byd technoleg hwn, i allgymorth

Senario Marchnata O Uffern - Tunnell o Arweinwyr, Ond Dim Gwerthiannau

Er bod cael ffynhonnell sefydlog o dennynau eisoes yn beth gwych i unrhyw fusnes, ni fydd yn dod â bwyd i'r plât. Byddwch yn hapusach os yw'ch ffurflenni gwerthu yn gymesur â'ch adroddiad trawiadol Google Analytics. Yn yr achos hwn, dylid trosi o leiaf ran o'r arweinyddion hyn yn werthiannau a chleientiaid. Beth os ydych chi'n cael tunnell o dennyn, ond dim gwerthiannau? Beth nad ydych chi'n ei wneud yn iawn, a beth allwch chi ei wneud

20 Ffactorau Allweddol sy'n Effeithio ar Ymddygiad Defnyddwyr E-Fasnach

Waw, mae hwn yn ffeithlun hynod gynhwysfawr sydd wedi'i ddylunio'n dda gan BargainFox. Gydag ystadegau ar bob agwedd ar ymddygiad defnyddwyr ar-lein, mae'n taflu goleuni ar beth yn union sy'n effeithio ar gyfraddau trosi ar eich gwefan e-fasnach. Darperir ar gyfer pob agwedd ar y profiad e-fasnach, gan gynnwys dyluniad y wefan, fideo, defnyddioldeb, cyflymder, taliad, diogelwch, cefnu, dychwelyd, gwasanaeth cwsmeriaid, sgwrs fyw, adolygiadau, tystebau, ymgysylltu â chwsmeriaid, symudol, cwponau a gostyngiadau, llongau, rhaglenni teyrngarwch, cyfryngau cymdeithasol, cyfrifoldeb cymdeithasol, a manwerthu.

Cynllunio, Dylunio, a Optimeiddio Gwefan

Mae Lemonhead wedi datblygu'r ffeithlun gwych hwn i symleiddio'r broses o gynllunio, dylunio a gwneud y gorau o'ch gwefan. Mae'r ffeithlun yn eich tywys trwy bob un o'r tri cham ac yn ymgorffori defnyddioldeb, hierarchaeth, profi, dewis allweddeiriau a ffactorau allweddol eraill i'w hymgorffori. Cynllunio, dylunio ac optimeiddio gwefan wedi'i symleiddio gan fentrau rhyngrwyd. Mae dylunio ffeithlun wedi'i symleiddio gwefan yn broses o ddylunio gwefan mewn ffordd symlach gan ddefnyddio cynllunio effeithiol, cynllun dylunio a gweithredu strategol. Un darn