3 Strategaethau ar gyfer Dilyniannau Marchnata E-bost sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Pe bai'ch marchnata i mewn yn cael ei ddisgrifio fel twndis, byddwn i'n disgrifio'ch marchnata e-bost fel cynhwysydd i ddal yr arweiniadau sy'n cwympo drwyddo. Bydd llawer o bobl yn ymweld â'ch gwefan a hyd yn oed yn ymgysylltu â chi, ond efallai nad yw'n bryd trosi mewn gwirionedd. Dim ond storïol ydyw, ond byddaf yn disgrifio fy mhatrymau fy hun wrth ymchwilio i blatfform neu siopa ar-lein: Cyn-brynu - byddaf yn adolygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gymaint o wybodaeth y gallaf amdani

5 Awgrym i Wella'ch Profiad E-bost Gwyliau yn 2017

Mae ein partneriaid yn 250ok, platfform perfformiad e-bost, ynghyd â Hubspot a MailCharts wedi darparu rhywfaint o ddata ac amrywiannau hanfodol gyda'r ddwy flynedd ddiwethaf o ddata ar gyfer Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. I roi'r cyngor gorau i chi, ymunodd Joe Montgomery o 250ok â Courtney Sembler, Athro Mewnflwch yn Academi HubSpot, a Carl Sednaoui, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyd-sylfaenydd yn MailCharts. Daw'r data e-bost a gynhwysir o ddadansoddiad MailCharts o'r 1000 uchaf

Ail-ddylunio E-bost: 6 Nodwedd sydd Angen Ail-feddwl

Yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn, mae e-bost wedi bod o gwmpas ers rhwng 30 a 40 mlynedd. Mae ei werth yn amlwg, gyda chymwysiadau'n rhychwantu agweddau cymdeithasol a phroffesiynol ar fywyd. Yr hyn sy'n amlwg hefyd, fodd bynnag, yw pa mor hen ffasiwn yw technoleg e-bost mewn gwirionedd. Mewn sawl ffordd, mae e-bost yn cael ei ôl-ffitio i aros yn berthnasol i anghenion cynyddol defnyddwyr heddiw. Ond pa mor aml allwch chi dincio gyda rhywbeth cyn i chi gyfaddef efallai bod ei amser wedi mynd heibio?

Pa Elfennau Ddylech Chi Fod Yn Profi Yn Eich Ymgyrchoedd E-bost?

Gan ddefnyddio ein lleoliad mewnflwch o 250ok, gwnaethom brawf gwpl fisoedd yn ôl lle gwnaethom aralleirio ein llinellau pwnc cylchlythyr. Roedd y canlyniad yn anhygoel - cynyddodd ein lleoliad mewnflwch dros 20% ar draws y rhestr hadau a grewyd gennym. Y gwir yw bod profion e-bost yn werth y buddsoddiad - felly hefyd yr offer i'ch helpu i gyrraedd yno. Dychmygwch mai chi yw'r labordy â gofal ac rydych chi'n bwriadu profi llawer o

Sut i Ddewis Darparwr Gwasanaeth E-bost

Yr wythnos hon, cwrddais â chwmni a oedd yn ystyried gadael eu darparwr gwasanaeth e-bost ac adeiladu eu system e-bost yn fewnol. Pe byddech wedi gofyn imi ddegawd yn ôl a oedd hynny'n syniad da, byddwn wedi dweud na. Fodd bynnag, mae amseroedd wedi newid, ac mae technoleg ESPs yn eithaf hawdd i'w gweithredu os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. Dyma pam y gwnaethom ddatblygu CircuPress. Beth Newidiodd gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost? Y newid mwyaf gyda

Sut i Gyfiawnhau Dylunio E-bost Ymatebol a Ble i Gael Cymorth!

Mae'n eithaf syfrdanol ond mae mwy o bobl yn defnyddio eu ffôn clyfar i ddarllen e-bost nag i wneud galwadau ffôn mewn gwirionedd (rhowch goegni am gysylltedd yma). Mae pryniannau modelau ffôn hŷn wedi gostwng 17% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae 180% yn fwy o bobl fusnes yn defnyddio eu ffôn clyfar i gael rhagolwg, hidlo a darllen e-bost nag a wnaeth ychydig flynyddoedd yn ôl. Y broblem, serch hynny, yw nad yw cymwysiadau e-bost wedi datblygu mor gyflym ag y mae porwyr gwe. Rydyn ni'n dal i fod yn sownd â

Notablist: Ysbrydoliaeth Dylunio ac Ymchwil Gystadleuol ar gyfer Marchnatwyr E-bost

Mae Notablist yn marchnata eu hunain fel Peiriant Chwilio Cylchlythyr E-bost, ar ôl mynegeio dros 5 miliwn o gylchlythyrau e-bost chwilio ar draws dros 400,000 o Gyhoeddwyr. Mae offer fel y rhain yn wych i ddylunwyr sydd am gael ysbrydoliaeth gan frandiau allweddol neu farchnatwyr digidol sydd eisiau gweld pryd mae eu cystadleuwyr yn anfon a pha fath o gylchlythyrau a bargeinion sy'n cael eu cyfathrebu. Os ydych chi'n fusnes nad oes ganddo'r adnoddau i'w brofi, gall yr offer hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol ers hynny