Technegau Dylunio Gwe Pwysig i'w Ymgorffori ar eich Gwefan Cadarn y Gyfraith

Mae'r farchnad gyfreithiol heddiw yn gynyddol gystadleuol. O ganlyniad, mae hyn yn rhoi llawer o bwysau ar lawer o gyfreithwyr a chwmnïau cyfreithiol i sefyll allan o weddill y gystadleuaeth. Mae'n anodd ymdrechu i gael presenoldeb proffesiynol ar-lein. Os nad yw'ch gwefan yn ddigon cymhellol, mae cleientiaid yn symud ymlaen at eich cystadleuwyr. Dyna pam, dylai eich brand (ac mae hynny'n cynnwys eich gwefan) effeithio'n sylweddol ar eich busnes, eich helpu i ddod o hyd i gleientiaid newydd, a rhoi hwb

Mae Cost Uchel Methiannau Dylunio Gwe yn Rhy Gyffredin

Pan ddarllenwch y ddwy ystadegau hyn, byddwch chi'n cael sioc. Nid oes gan fwy na 45% o'r holl fusnesau wefan. Ac o'r DIY's (Do-It-Yourselfers) sy'n cychwyn ar adeiladu safle, mae 98% ohonyn nhw'n methu â chyhoeddi un o gwbl. Nid yw hyn hyd yn oed yn cyfrif nifer y busnesau sydd â gwefan nad ydyn nhw'n gyrru arweinyddion yn unig ... sydd, yn fy marn i, yn ganran sylweddol arall. Mae'r ffeithlun hwn o Webydo yn tynnu sylw at y mater o bwys gyda methu

InVision: Prototeipio, Cydweithio a Llif Gwaith

Yn ddiweddar, cefais e-bost gyda dolen ar y brig a oedd yn nodi bod y bobl yn dylunio e-bost newydd ac eisiau ein hadborth. Cliciais drwodd ar y ddolen ac roedd yn brototeip o ddyluniad e-bost newydd gan y cwmni. Wrth imi sganio'r dudalen, roedd mannau problemus wedi'u rhifo (cylchoedd coch) y gellid clicio arnynt a darparwyd adborth penodol iawn gan y bobl a oedd yn ymweld â'r dudalen. Cliciais

Sut i Gadael Eich Pizza ... er ... Cynnyrch Gwerthu Ei Hun Ar-lein

Mae ffrind da i mi, James, yn berchen ar Brozinni Pizzeria. Dydw i ddim yn mynd i wneud llanast o gwmpas - yn onest y pizza gorau yn arddull Efrog Newydd yn Indy. Mae James wedi ein helpu ni dipyn, gan ddod â'i lori pizza anhygoel Indianapolis i godwr arian y llynedd ac arlwyo digwyddiad sydd i ddod yr wythnos hon rydyn ni'n ei gael. Yn gyfnewid, aethom ati i ddylunio safle iddo. Pan aethon ni ati i ddylunio'r safle, roedden ni'n gwybod

Sut i Gynllunio Eich Gwefan Newydd

Rydyn ni i gyd wedi bod yno ... mae angen adnewyddu eich gwefan. Naill ai mae eich busnes wedi ail-frandio, mae'r wefan wedi mynd yn hen ac yn hen, neu yn syml, nid yw'n trosi ymwelwyr yn y ffordd rydych ei angen hefyd. Daw ein cleientiaid atom i gynyddu trosiadau ac yn aml mae'n rhaid i ni gymryd cam yn ôl ac ailddatblygu eu presenoldeb gwe cyfan o frandio drwodd i gynnwys. Sut ydyn ni'n ei wneud? Mae gwefan wedi'i rhannu'n 6 allwedd