Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna ddylanwadwyr hefyd. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae gan eu cynulleidfa

HypeAuditor: Eich Stack Marchnata Dylanwadol Ar gyfer Instagram, YouTube, TikTok, neu Twitch

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi cynyddu fy mentrau marchnata cysylltiedig a dylanwadol. Rwy'n eithaf dethol wrth weithio gyda brandiau - gan sicrhau nad yw'r enw da rydw i wedi'i adeiladu yn cael ei faeddu wrth osod disgwyliadau gyda'r brandiau ar sut y byddaf o bosibl yn gallu cynorthwyo. Mae dylanwadwyr yn ddylanwadol yn unig oherwydd bod ganddyn nhw gynulleidfa sy'n ymddiried, yn gwrando ac yn gweithredu ar eu newyddion neu eu hargymhellion a rennir. Dechreuwch werthu crap ac rydych chi'n mynd i golli

Marchnata Dylanwadwyr: Hanes, Esblygiad, a'r Dyfodol

Dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol: mae hynny'n beth go iawn? Ers i'r cyfryngau cymdeithasol ddod yn ddull dewisol ar gyfer cyfathrebu i lawer o bobl yn ôl yn 2004, ni all llawer ohonom ddychmygu ein bywydau hebddo. Un peth y mae'r cyfryngau cymdeithasol yn bendant wedi newid er gwell yw ei fod wedi democrateiddio pwy sy'n dod i fod yn enwog, neu o leiaf yn adnabyddus. Hyd yn ddiweddar, roedd yn rhaid i ni ddibynnu ar ffilmiau, cylchgronau a sioeau teledu i ddweud wrthym pwy oedd yn enwog.