Sut i Ddefnyddio TikTok Ar gyfer Marchnata B2B

TikTok yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, ac mae ganddo'r potensial i gyrraedd dros 50% o boblogaeth oedolion yr UD. Mae yna ddigon o gwmnïau B2C sy'n gwneud gwaith da o drosoli TikTok i adeiladu eu cymuned a sbarduno mwy o werthiannau, ewch â thudalen TikTok Duolingo er enghraifft, ond pam na welwn ni fwy o farchnata busnes-i-fusnes (B2B) ymlaen TikTok? Fel brand B2B, gall fod yn hawdd ei gyfiawnhau

Shoutcart: Ffordd Syml I Brynu Gweiddi Gan Ddylanwadwyr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae sianeli digidol yn parhau i dyfu ar gyfradd gyflym, her i farchnatwyr ym mhobman wrth iddynt benderfynu beth i'w hyrwyddo a ble i hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau ar-lein. Wrth i chi geisio cyrraedd cynulleidfaoedd newydd, mae yna sianeli digidol traddodiadol fel cyhoeddiadau diwydiant a chanlyniadau chwilio ... ond mae yna ddylanwadwyr hefyd. Mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd oherwydd bod dylanwadwyr wedi tyfu a churadu eu cynulleidfa a'u dilynwyr yn ofalus dros amser. Mae gan eu cynulleidfa

HypeAuditor: Eich Stack Marchnata Dylanwadol Ar gyfer Instagram, YouTube, TikTok, neu Twitch

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydw i wir wedi cynyddu fy mentrau marchnata cysylltiedig a dylanwadol. Rwy'n eithaf dethol wrth weithio gyda brandiau - gan sicrhau nad yw'r enw da rydw i wedi'i adeiladu yn cael ei faeddu wrth osod disgwyliadau gyda'r brandiau ar sut y byddaf o bosibl yn gallu cynorthwyo. Mae dylanwadwyr yn ddylanwadol yn unig oherwydd bod ganddyn nhw gynulleidfa sy'n ymddiried, yn gwrando ac yn gweithredu ar eu newyddion neu eu hargymhellion a rennir. Dechreuwch werthu crap ac rydych chi'n mynd i golli