Ystadegau Marchnata Dylanwadol

Rydyn ni wedi rhannu ffeithluniau ar beth yw marchnata dylanwadwyr, esblygiad marchnata dylanwadwyr o'r blaen, yn ogystal â chryn erthyglau ar arferion gorau marchnata dylanwadwyr, sut i beidio â defnyddio dylanwadwyr, a'r gwahaniaeth rhwng dylanwad micro ac enwogion. Mae'r ffeithlun hwn yn manylu ar drosolwg o farchnata dylanwadwyr a'r strategaethau a'r ystadegau cyfredol ar draws cyfryngau a sianeli. Mae'r Folks yn SmallBizGenius wedi llunio ffeithlun cynhwysfawr sy'n darparu cyflwr clir o farchnata dylanwadwyr heddiw, Under

Sut Mae Julius Yn Cynyddu'r ROI Marchnata Dylanwadwyr

Marchnata dylanwadwyr yw'r math o gaffaeliad ar-lein sy'n tyfu gyflymaf. Mae yna reswm da - mae data diweddar yn profi ROI ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr: Mae wyth deg dau y cant o ddefnyddwyr yn debygol o ddilyn argymhelliad a wnaed gan ddylanwadwr ac mae pob $ 1 sy'n cael ei wario ar ddylanwad dylanwad marchnata yn dychwelyd $ 6.50 Dyna pam yr amcangyfrifir cyfanswm gwariant marchnata dylanwadwyr. i gynyddu o $ 1 biliwn i $ 5-10 biliwn yn y pum mlynedd nesaf. Ond, hyd yma, yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr cymhellol