A yw Ymddygiad Siopa Milflwyddol Mewn gwirionedd yn Wahanol?

Weithiau byddaf yn griddfan pan glywaf y term milflwyddol mewn sgyrsiau marchnata. Yn ein swyddfa, mae millennials yn fy amgylchynu felly mae ystrydebau moeseg gwaith a hawl yn gwneud i mi gringe. Mae pawb rydw i'n gwybod bod oedran yn chwalu eu casgen ac yn optimistaidd yn eu dyfodol. Rwy'n caru millennials - ond nid wyf yn credu eu bod wedi'u chwistrellu â llwch hud sy'n eu gwneud yn rhy wahanol i unrhyw un arall. Mae'r millennials dwi'n gweithio gyda nhw'n ddi-ofn ... yn debyg iawn

Sut Mae Julius Yn Cynyddu'r ROI Marchnata Dylanwadwyr

Marchnata dylanwadwyr yw'r math o gaffaeliad ar-lein sy'n tyfu gyflymaf. Mae yna reswm da - mae data diweddar yn profi ROI ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr: Mae wyth deg dau y cant o ddefnyddwyr yn debygol o ddilyn argymhelliad a wnaed gan ddylanwadwr ac mae pob $ 1 sy'n cael ei wario ar ddylanwad dylanwad marchnata yn dychwelyd $ 6.50 Dyna pam yr amcangyfrifir cyfanswm gwariant marchnata dylanwadwyr. i gynyddu o $ 1 biliwn i $ 5-10 biliwn yn y pum mlynedd nesaf. Ond, hyd yma, yn gweithredu ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr cymhellol

13 Ffyrdd y Mae Cynnwys yn cael ei Ariannu Ar-lein

Cysylltodd ffrind da â mi yr wythnos hon a dywedodd fod ganddo berthynas a oedd â safle a oedd yn cael traffig sylweddol ac roeddent am weld a oedd modd i monetizing y gynulleidfa. Yr ateb byr ydy ydy ... ond dwi ddim yn credu bod mwyafrif y cyhoeddwyr bach yn cydnabod y cyfle na sut i wneud y mwyaf o broffidioldeb yr eiddo maen nhw'n berchen arno. Rydw i eisiau dechrau gyda'r ceiniogau ... yna gweithio i mewn

Lumanu: Dewch o Hyd i Ddylanwadwyr a Darganfod Cynnwys Dylanwadol

Mae'n hollbwysig ymestyn cyrhaeddiad eich cynnwys. P'un a ydych chi'n ceisio tyfu eich safleoedd organig trwy gael cyfeiriadau at eich cynnwys a'i gysylltu â gwefannau awdurdod uchel, p'un a ydych chi'n ceisio ehangu eich cyrhaeddiad cymdeithasol i gynulleidfaoedd perthnasol, neu a ydych chi'n ceisio adeiladu awdurdod yn eich diwydiant trwy gael sôn gan rywun am ddylanwad ... mae marchnata dylanwadwyr yn hanfodol. Mae marchnata dylanwadwyr wedi'i rannu'n ddwy gydran hanfodol Pwy yw'r dylanwadwyr hynny

Dyma Sut Na Wnewch Eich Llosgi gyda Marchnata Dylanwadwyr

Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen am y trapiau o farchnata dylanwad. Fel un sy'n cael ei ddigolledu o bryd i'w gilydd fel dylanwadwr, rwy'n amheus faint o ddylanwad y mae perthnasoedd marchnata yn cael ei sefydlu. Achos pwynt, yn gynharach eleni cefais wahoddiad i'r Brickyard oherwydd fy mod yn ddylanwadwr lleol ar gyfryngau cymdeithasol. Gwahoddwyd criw o bobl gan y cyfryngau cymdeithasol - pob un â sgoriau uchel ar beiriant sgorio dylanwad poblogaidd ar gyfer Indianapolis. Mae'r

Y Wyddoniaeth Syndod y Tu ôl i Ddylanwad a Pherswâd

Rydw i wedi bod yn lleisiol am fy nirmyg ar y panacea diweddaraf o sut mae marchnata dylanwad yn cael ei werthu ar-lein. Er fy mod yn credu bod gan ddylanwadwyr gyrhaeddiad mawr a rhywfaint o ddylanwad, nid wyf yn credu bod ganddyn nhw bŵer perswadio yn annibynnol ar ffactorau eraill. Mae marchnata dylanwad yn dal i ofyn am strategaeth y tu hwnt i daflu rhai tocynnau at ddylanwadwr neu gael ail-drydar. Yn ôl Dr. Robert B. Cialdini, awdur Dylanwad: Gwyddoniaeth ac Ymarfer (5ed Argraffiad), gallaf

Sut i Wneud Eich Cynnwys yn fwy Rhannadwy

Teitl yr ffeithlun hwn yw'r Fformiwla Ddirgel ar gyfer The Perfect Viral Share mewn gwirionedd. Dwi'n hoff iawn o'r ffeithlun ond dwi ddim yn ffan o'r enw ... yn gyntaf, dwi ddim yn credu bod fformiwla. Nesaf, nid wyf yn credu bod cyfran berffaith. Rwy'n credu bod cyfuniad o ffactorau a digwyddiadau sy'n arwain at rannu cynnwys gwych. Mae peth ohono'n lwc syml wrth iddo fynd o flaen y dde