Brwydr y Mewnflwch

Ar gyfartaledd, mae tanysgrifwyr yn derbyn 416 o negeseuon e-bost masnachol y mis ... dyna lawer o negeseuon e-bost ar gyfer y person cyffredin. Mae mwy o bobl yn darllen e-byst sy'n delio â'u cyllid a'u teithio nag unrhyw gategori arall ... ac mae'n bwysig nodi nad tanysgrifwyr i'ch e-bost yn unig yw tanysgrifwyr - maen nhw hefyd yn tanysgrifio i'ch cystadleuydd. Mae sicrhau bod eich e-bost wedi'i ddylunio'n dda ac yn ymatebol i ddyfeisiau symudol yn isafswm llwyr. Cael e-bost cymhellol dyna o

Y Torri i Fyny

Beth pe baem yn dyddio pobl fel y byddem yn marchnata iddynt? Efallai y bydd yn mynd rhywbeth fel hyn ... Het tip i Mack ar flog The Viral Garden.