Poptin: Popups Smart, Ffurflenni wedi'u Mewnosod, ac Awtoresponders

Os ydych chi'n bwriadu cynhyrchu mwy o dennynau, gwerthiannau neu danysgrifiadau gan yr ymwelwyr sy'n dod i mewn i'ch gwefan, does dim amheuaeth am effeithiolrwydd ffenestri naid. Fodd bynnag, nid yw mor syml ag ymyrryd â'ch ymwelwyr yn awtomatig. Dylai popups gael eu hamseru'n ddeallus yn seiliedig ar ymddygiad ymwelwyr i ddarparu profiad mor ddi-dor â phosibl. Poptin: Eich Llwyfan Popup Mae Poptin yn blatfform syml a fforddiadwy ar gyfer integreiddio strategaethau cynhyrchu plwm fel hyn i'ch gwefan. Mae'r platfform yn cynnig:

Remove.bg: Tynnwch Gefndiroedd Delwedd o Headshots, People, and Objects Flawlessly gydag AI

Os nad ydych chi'n dilyn Joel Comm, gwnewch hynny. Nawr. Joel yw un o fy hoff adnoddau ar gyfer technoleg. Mae'n blwmp ac yn blaen, yn onest, ac yn hynod dryloyw. Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn edrych i mewn i'r hyn y mae wedi'i ddarganfod nesaf ... ac roedd heddiw yn biggy! Mae Joel yn rhoi gwybod i bawb am offeryn newydd ar-lein, remove.bg. Mae'r offeryn yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i ddadansoddi delweddau gyda phobl ac yna'n cael gwared ar y cefndir yn gywir ac yn derfynol. Os

OneSignal: Ychwanegu Hysbysiadau Gwthio yn ôl Penbwrdd, Ap, neu E-bost

Bob mis, byddwn i'n cael cwpl o filoedd o ymwelwyr yn dychwelyd trwy hysbysiadau gwthio porwr y gwnaethon ni eu hintegreiddio. Yn anffodus, mae'r platfform a ddewiswyd gennym bellach yn cau i lawr felly roedd yn rhaid imi ddod o hyd i un newydd. Yn waeth, nid oes unrhyw ffordd o fewnforio'r hen danysgrifwyr hynny yn ôl i'n gwefan felly rydyn ni'n mynd i daro. Am y rheswm hwnnw, roedd angen i mi ddewis platfform sy'n adnabyddus ac yn raddadwy. Ac fe wnes i ddod o hyd iddo yn OneSignal. Dim yn unig

Pam Defnyddio Drupal?

Yn ddiweddar, gofynnaf Beth yw Drupal? fel ffordd i gyflwyno Drupal. Y cwestiwn nesaf sy'n dod i'r meddwl yw “A ddylwn i ddefnyddio Drupal?" Mae hwn yn gwestiwn gwych. Lawer gwaith rydych chi'n gweld technoleg ac mae rhywbeth amdani yn eich annog i feddwl am ei defnyddio. Yn achos Drupal efallai eich bod wedi clywed bod rhai gwefannau prif ffrwd eithaf yn rhedeg ar y system rheoli cynnwys ffynhonnell agored hon: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Connect, a'r Newydd

Beth yw Drupal?

Ydych chi'n edrych ar Drupal? Ydych chi wedi clywed am Drupal ond ddim yn siŵr beth y gall ei wneud i chi? A yw eicon Drupal yr un mor cŵl eich bod am fod yn rhan o'r symudiad hwn? Mae Drupal yn blatfform rheoli cynnwys ffynhonnell agored sy'n pweru miliynau o wefannau a chymwysiadau. Mae wedi'i adeiladu, ei ddefnyddio a'i gefnogi gan gymuned weithgar ac amrywiol o bobl ledled y byd. Rwy'n argymell yr adnoddau hyn i ddechrau dysgu mwy