Cyffesiadau'r Marchnatwyr SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio yn un darn o optimeiddio marchnata, a gall fod yr un mor ddryslyd a diflino ag arwydd parcio yn Ninas Efrog Newydd. Mae cymaint o bobl yn siarad ac yn ysgrifennu am SEO ac mae llawer yn gwrth-ddweud ei gilydd. Estynnais at y cyfranwyr gorau yng nghymuned Moz a gofyn yr un tri chwestiwn iddynt: Pa dacteg SEO y mae pawb yn ei charu sy'n ddi-werth mewn gwirionedd? Pa dacteg SEO ddadleuol yn eich barn chi sy'n wirioneddol werthfawr?