10 Peth 8 Awr yn CES 2017 Wedi Dysgu Fi Am Dechneg Yfory

Fel idiot, ymunais â 165,000 o dechnolegwyr, marchnatwyr, dylanwadwyr, hucksters eraill ag obsesiwn teclynnau, ac amrywiol eraill yn CES 2017 yr wythnos diwethaf. Treuliais y rhan fwyaf o fy amser yn cwrdd â phobl. Neu, yn fwy cywir, yn Lyfts, Ubers, a chabiau yn bragu traffig Vegas o uffern ar fy ffordd i gwrdd â phobl. Ond mi wnes i gadw wyth awr ar gyfer rhywbeth y dylai pawb sy'n caru technoleg ei wneud o leiaf unwaith: crwydro llawr y prif neuaddau confensiwn yn CES, yr

Dronau Marchnata Di-griw

Ddydd Gwener diwethaf, cefais ddadl wych gyda ffrind i mi, Bill Hammer. Ei safbwynt oedd nad oedd cael cyllideb filwrol enfawr yn gwneud dim ond claddu'r economi. Gwrthwynebais fod y fyddin, mewn sawl ffordd, yn cyfateb i'r llywodraeth yn buddsoddi arian yn natblygiad technolegau newydd a chynhyrchu màs. Byddwn yn ychwanegu, yn y busnes o 'ladd neu gael eich lladd', nad yw'r polion yn uwch o ran