Llif Post: Ychwanegu Autoresponders a Automate Email Sequences

Roedd gan un o'r cwmnïau blatfform lle roedd cadw cwsmeriaid yn uniongyrchol gysylltiedig â'u defnydd o'r platfform. Yn syml, cafodd y cleientiaid a ddefnyddiodd lwyddiant mawr. Gadawodd y cleientiaid a gafodd drafferth. Nid yw hynny'n anghyffredin ag unrhyw gynnyrch neu wasanaeth. O ganlyniad, fe wnaethom ddatblygu cyfres bwysig o e-byst a oedd yn addysgu ac yn swnio'r cwsmer i gychwyn defnyddio'r platfform. Fe wnaethom ddarparu fideos sut-i iddynt yn ogystal â

Marchnata E-bost Awtomataidd a'i Effeithiolrwydd

Efallai eich bod wedi sylwi bod gennym raglen ddiferu ar farchnata i mewn y gallwch chi arwyddo ar ein gwefan (edrychwch am y sleid werdd ar ffurf). Mae canlyniadau'r ymgyrch farchnata e-bost awtomataidd honno'n anhygoel - mae dros 3,000 o danysgrifwyr wedi ymuno ag ychydig iawn o danysgrifiadau. Ac ni wnaethom hyd yn oed drosi'r e-byst yn e-bost HTML hardd eto (mae ar y rhestr o bethau i'w gwneud). Mae e-bost awtomataidd yn bendant

4 Elfen i Gyrru Cenhedlaeth Arweiniol gydag Awtomeiddio Marchnata

Mae ymchwil o astudiaeth awtomeiddio marchnata Venturebeat yn dangos, ar wahân i wahaniaethu nodweddion pob platfform, mai her fwyaf awtomeiddio marchnata ar gyfer busnes yw deall sut mae'n ffitio i'w sefydliad. Efallai mai dyna'r mater ... mae cwmnïau'n ceisio ffitio awtomeiddio marchnata yn hytrach na dod o hyd i blatfform sydd eisoes yn cyd-fynd â'u prosesau, cryfderau ac adnoddau mewnol. Rwy'n flinedig o'r rhestrau awtomeiddio marchnata gorau neu hyd yn oed ddulliau cwadrant. Pan fyddwn yn dewis gwerthwyr