Peidiwch â Gadael i'ch Ymgyrch Drip Dod yn Artaith Dŵr Tsieineaidd

Un o'r technegau mwyaf effeithiol i symud Dieithriaid ar Hap i Raving Fans yw defnyddio “ymgyrch diferu”. Yn y broses hon rydych chi'n nodi grŵp dethol o bobl sy'n ffitio demograffig penodol, neu'n well eto, sy'n rhannu diddordeb cyffredin ac yn anfon negeseuon atynt. Gall y negeseuon hyn fod yn e-bost, post llais, post uniongyrchol, neu wyneb yn wyneb. Mae ymgyrch wirioneddol effeithiol yn darparu gwybodaeth sy'n berthnasol i'ch cwsmer targed, yn dod i mewn yn rheolaidd, ond nid yn annifyr