Syncari: Uno a Rheoli Data Traws-Swyddogaethol, Awtomeiddio Llifoedd Gwaith a Dosbarthu Mewnwelediadau dibynadwy ym mhobman.

Mae cwmnïau'n boddi mewn data sy'n cronni yn eu CRM, awtomeiddio marchnata, ERP, a ffynonellau data cwmwl eraill. Pan na all timau gweithredu hanfodol gytuno ar ba ddata sy'n cynrychioli'r gwir, mae perfformiad yn cael ei fygu ac mae'n anoddach cyrraedd nodau refeniw. Mae Syncari eisiau gwneud bywyd yn haws i bobl sy'n gweithio ym maes marchnata, cwmnïau gwerthu, a gweithwyr refeniw sy'n ei chael hi'n anodd yn barhaus gyda data yn llwyddo i gyflawni eu hamcanion. Mae Syncari yn cymryd ffres

Animaker: Stiwdio Animeiddio Do-It-Yourself, Golygydd Fideo Marchnata, ac Adeiladwr Ad Fideo

Mae fideo wedi'i animeiddio a byw yn hanfodol i bob sefydliad. Mae fideos yn ddeniadol iawn, yn gallu egluro cysyniadau anodd yn gryno a darparu profiad sy'n weledol ac yn glywadwy. Er bod fideo yn gyfrwng anhygoel, mae'n aml yn anorchfygol i fusnesau bach neu farchnatwyr oherwydd yr adnoddau sydd eu hangen: Offer fideo a sain proffesiynol ar gyfer recordio. Trosglwyddiadau llais proffesiynol ar gyfer eich sgriptiau. Graffeg ac animeiddiadau proffesiynol i'w hymgorffori. Ac, efallai, y drutaf a

Perthnasol: Technoleg deallusrwydd e-bost byw

Mae gan y diwydiant e-bost ddwy broblem fawr gyda'i ddefnydd parhaus o bostiadau torfol: Personoli - Nid yw anfon yr un neges, ar yr un pryd, at eich holl danysgrifwyr e-bost yn cael y neges gywir i'r amser cywir i'r derbynnydd cywir. Pam fyddai Marianne, 24 oed, yn derbyn yr un cynigion â Michael, 57 oed, pan fydd ganddyn nhw ddiddordeb mewn pethau gwahanol iawn? Gan fod pob derbynnydd yn unigryw, felly hefyd pob neges. Wedi'i bersonoli

dotMailer EasyEditor: Golygu a Gollwng Golygu E-bost

Ychydig o bethau a all fod yn fwy rhwystredig na gosod templed HTML e-bost allan neu weithio gydag adeiladwr templed trydydd parti. Dychmygwch allu gosod, dylunio, ailgynllunio ac addasu eich templedi e-bost eich hun ... heb unrhyw sgiliau codio HTML na dylunio gwe. Dyma'r union beth y mae dotMailer wedi'i greu gyda'u EasyEditor. Nodweddion EasyEditor dotMailer: Mewnforio eich delweddau yn gyflym a chreu llyfrgell - Arhoswch yn drefnus gyda'r holl ddelweddau ymgyrchu mewn un lle. Profi negeseuon ymgyrch